مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد -اِلخَميس ٢٣ ذو الحجه ١٤٤١ - Thursday August 2020
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  626   بازدید    تاریخ درج مطلب  29/12/1396    
 
 
چند حدیث از پیامبر اکرم(ص) درمورد حضرت مهدی(عج)

رفاه مردم در عصر امام زمان(عج):
ابوسعید خدرى از پیامبر اكرم(ص) روایت كرد كه فرمود: یكون من امتى المهدى ان قصر عمره فسبع سنین و الافثمان و الافتسع یتنعم امتى فى زمانه نعیما لم یتنعموا مثله قطّ البر و الفاجر یرسل السماء علیهم مدراراً و الا تدخر الارض شیئاً من نباتها.
مهدى(عج) از میان امت من برخاسته شود مدت سلطنت او هفت یا هشت یا نه سال مى باشد،همه طبقات امت من در زمان ظهور او چنان در رفاه زندگى نمایند كه قبل از وى هیچ بر و فاجرى بدان نرسیده باشند،آسمان باران رحمت خود را بر آنان مى بارد و زمین از روئیدنیهاى خود چیزى فرو گذار نمى كند.
عدل حضرت مهدى(عج):
ابوسعید مى گوید پیغمبر فرمود: تملاء الارض ظلماً و جوراً فیقوم رجل من عترتى فیملاءها قسطاً و عدلاً یملك سبعاً او تسعاً
زمین پر از ظلم و ستم گردد، پس مردى از عترت من قیام كند و آن را پر از عدل و داد گرداند و هفت یا نه سال سلطنت نماید.
نقل كرد كه پیغمبر(ص) فرمود: لا تنقضى الساعة حتى یملك الارض رجل من اهل بیتى یملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً یملك سبع سنین.
قیامت منقضى نخواهد شد تا این كه مردى از اهل بیت من به سلطنت رسد و او زمین را پر از عدل و داد كند ،چنان كه پر از ظلم شده باشد و مدت سلطنت هفت سال است.
حضرت مهدى(عج) فرزند حضرت فاطمه زهرا(س):
از امام زین العابدین و آن حضرت از پدرش روایت نموده كه پیامبر اكرم(ص) به حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود:
المهدى من ولدك.
مهدى(ع) از فرزندان تو است.
حضرت مهدى(عج) برگزیده خداست.
على بن هلال از پدرش روایت نموده كه گفت در مرض پیامبر(ص) ،حضورش شرفیاب شدم ، دیدم فاطمه(س) در بالین پدرش نشسته و اشك مى ریزد چون صداى گریه اش بلند شد، پیامبر سر برداشت و فرمود:
فاطمه جان!چرا گریه مى كنی؟
عرض كرد:مى ترسم بعد ازشما احترام ما از دست برود؟
فرمود:عزیزم،مگر نمى دانى كه خداوند به اهل زمین نگاه كرد و پدرت را از میان آنان برگزید،سپس نظر كرد و شوهرت را انتخاب كرد و به من وحى فرمود كه تو را به او تزویج كنم؟
دخترم!ما اهل بیتى هستیم كه خداوند عزوجل هفت فضیلت به ما عطا فرموده كه به هیچ كس قبل و بعد ازما عطا نفرموده است و آن این كه:
من خاتم پیامبران نزد خدا و بهترین آنها و محبوبترین بندگان مى باشم و با این امتیازات پدر تو مى باشم،جانشین من بهترین جانشینان پیغمبران و محبوبترین آنها نزد خداست و او شوهر تو است شهید ما بهترین شهداء و محبوبترین آنان نزد خداوند است و او حمزه بن عبدالمطلب عموى پدر و شوهرت مى باشد،جعفربن ابیطالب كه با دو بال در بهشت با فرشتگان پرواز مى كند پسر عموى پدرت و برادر شوهرت از ما است، در سبط این امت كه حسن و حسین دو فرزند تو و دو آقاى اهل بهشت مى باشند از ماست،و به خدا قسم كه پدرشان افضل از آنهاست.
یا فاطمة و الذى بعثنى بالحق ان منهما مهدى هذه الامة اذا صارت الدنیا هرجاً و مرجاًًً و تظاهرت الفتن و انقطعت السبل و اغار بعضهم على بعض فلا كبیر یرحم صغیراً و لا صغیر یوقر كبیراً فیبعث الله عند ذلك منهما من یفتح حصون الضالة و قلوباً غلفاً یوم بالدین فى آخر الزمان كما قمت به فى آخر الزمان و یملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً .
اى فاطمه ! به خداوندى كه مرا به راستى برانگیخته ،مهدى این امت نیز از ایشان مى باشد،موقعى كه دنیا هرج و مرج شود و آشوبها پدید آید و راهها مسدود گردد و اموال یكدیگر را به غارت برند،نه بزرگتر به كوچكتر رحم كند و نه كوچكتر احترام بزرگتر را نگاه دارد،خداوند كسى را برانگیزد كه قلعه هاى ضلالت و دلهاى قفل زده را بگشاید و اساس دین را در آخر الزمان استوار سازد،چنان كه من در آخر الزمان پایدار گردم و زمین را پراز عدل نماید چنان كه از ظلم پر شده باشد.
حضرت مهدى(عج)،حسینى است
در آن كتاب از حذیفة بن یمان روایت مى كند كه گفت پیامبر اکرم(ص) خطبه اى ایراد فرمود و آنچه مى باید اتفاق بیفتد به ما اطلاع داد سپس فرمود: لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله عزوجل ذلك الیوم حتى یبعث رجلاً من ولدى اسمه اسمى.
اگر از عمر دنیا جز یك روز بیشتر نمانده باشد.خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا مردى از اولاد من برانگیزد كه همنام من باشد.
سلمان برخاست و عرض كرد:اى رسول خدا(ص) از كدام فرزند شما خواهد بود؟ فرمود: از این فرزندم و دست روى شانه حسین(ع) گذاشت.
قریه اى كه حضرت مهدى(عج) از آنجا قیام مى كند
به سند خود از عبدالله بن عمر روایت نموده كه گفت:
یخرج المهدى من قریة یقال لها كرعة
مهدى(عج) از قریه اى قیام مى كند كه آن را كرعه مى گویند.
ویژگی هاى حضرت:

همچنین حذیفة از پیامبر(ص) نقل كرده كه فرمود:
المهدى رجل من ولدى وجهه كالكوكب الدرى
مهدى(عج) از فرزندان من است كه چهره اش چون ستاره تابان است .
ظهور هویدا
ابو سعید خدرى روایت مى كند كه پیغمبر(ص) فرمود :
یخرج المهدى فى امتى یبعثه الله عیاناً للناس یتنعم الامة و تعیش الماشیة و تخرج الارض نباتها و یعطى المال صحاحاً .
مهدى(عج) میان امت من قیام خواهد كرد و خداوند او را به طور آشكار براى مردم برانگیزد ،مردم در رفاه و چهار پایان در آسایش باشند و زمین روئیدنیهاى خود را بیرون دهد و او مال را به طور مساوى میان مردم تقسیم نماید.
ابر بر سر او سایه افكند
عبدالله بن عمر نقل كرد كه پیغمبر فرمود:یخرج المهدى و على رأسه عمامة فیهما مناد ینادى هذا المهدى خلیفة الله فاتبعوه .
مهدى(عج) در حالى كه قطعه ابرى بر سر او سایه افكنده قیام مى نماید ،در آن وقت گوینده اى اعلام مى دارد كه این مهدى خلیفة الله است از وى پیروى كنید.
بالاى سرحضرت مهدى(عج) فرشته اى است
عبدالله بن عمر مى گوید: پیامبر(ص) فرمود:
یخرج المهدى و على رأسه ملك ینادى هذا المهدى فاتبعوه .
مهدى(عج) در حالى قیام مى كند كه فرشته اى بالاى سر او قرار دارد و مى گوید:حضرت مهدى(عج) این است از وى پیروى نمائید.
مژده پیامبر(ص) به ظهور مهدى(عج)
ابوسعید خدرى از پیغمبر(ص) نقل كرده كه فرمود: ابشركم بالمهدى یبعث فى امتى على اختلاف من الناس زلزال فیملاء الارض عدلاً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً یرضى عنه ساكن السماء و ساكن الارض یقسم المال صحاحاً فقال له رجل: و ما صحاحاً ؟ قال: السویة بین الناس.
شما را مژده به ظهور مهدى(عج) مى دهم كه به هنگام اختلاف زیاد و تزلزل مردم ، قیام كند و زمین را پر از عدل و داد نماید چنان كه از ظلم و ستم پر شده باشد ساكنان آسمان و زمین از حكومت او راضى خواهند بود و اموال را میان مردم به طور مساوى قسمت كند.
نام آن حضرت

عبد الله بن عمر از رسول خدا(ص) روایت نموده كه فرمود: لا یقوم الساعة حتى یملك رجل من اهل بیتى ، یواطى اسمه اسمى یملاء الارض عدلاً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً .
پیش از قیامت مردى از اهل بیت من به سلطنت مى رسد كه همنام من باشد زمین را پر از عدل و داد كند چنان كه پر از ظلم و جور شده باشد.
كنیه او
حذیفه از آن حضرت روایت كرده كه فرمود: لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لبعث الله فیه رجلا اسمه اسمى و خلقه خلقى یكنّى ابا عبدالله .
اگر از عمر دنیا جز یك روز نمانده باشد، خداوند در آن روز مردى را بر انگیزد كه نامش نام من وخویش چون خوى من و كنیه اش ابوعبدالله مى باشد.
عدل مهدى(عج)
ابوسعید خدرى از پیامبر اكرم(ص) روایت كرده كه فرمود: لتملان الارض ظلما و عدواناً ثم لیخرجن رجل من اهل بیتى حتى یملاءها قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراو ظلماً.
چون روزى فرارسد كه زمین پر از ظلم و ستم شود خداوند مردى از اهل بیت من ظاهر گرداند تا جهان را پر از عدل و داد كند .
اخلاق آن حضرت
عبدالله بن عمر روایت نموده كه پیغمبر فرمود: یخرج رجل من اهل بیتى یواطى اسمه اسمى و خلقه خلقى یملاءها قسطاً و عدلاً.

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :1.0 از 5 امتياز است.


12345
1 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 115100 -1 -1

اخلاق
ادیان و مذاهب
مهدویت
اهل بیت (ع)
فلسفه و عرفان
احکام اسلامی
قرآنی
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse