مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۷ جمعه ۳۱ فروردين -اِجُّمعَة ٤ شعبان ١٤٣٩ - Friday April 2018
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  6060   بازدید    تاریخ درج مطلب  19/6/1389    
 
 
ساختمان دستگاه بينايي

دستگاه بينايي از يک قسمت اصلي(چشم) و يک  سري ضمائم(غدد اشکي و پلک ها، ابروان و مژه ها) تشکيل شده است. کره چشم قسمت اصلي دستگاه بينايي است که در يک حفره استخواني از جمجمه قرار گرفته است. به اين حفره استخواني کاسه چشم مي گويند. کاسه چشم مثل هرمي است که قاعده آن در جلو و رأسش در عقب قرار دارد. کاسه چشم با داخل جمجمه و با حفره زير گيجگاهي و با حفره بيني ارتباط دارد و اين ارتباطات باعث انتقال عفونت به داخل يا خارج جمجمه مي شود.

ساختمان کره چشم

کره چشم عضو محيطي دستگاه بينايي است که در حفره استخواني کاسه چشم قرار گرفته و توسط چربي کاسه چشمي در بر گرفته شده است. اين کره به وسيله کپسولي از چربي جدا شده است. به اين کپسول، کپسول«فاسيايي تنون» مي گويند. قطر عمودي کره چشم 5/23 ميلي متر و قطرهاي عرضي و جلوي-عقبي آن 24 ميليمتر است. کره چشم در وسط کاسه چشم واقع نشده بلکه به ديواره هاي بالايي و داخلي کاسه چشم نزديک تر است. پوسته يا ديواره کره چشم از سه لايه درست شده است: لايه خارجي-  لايه مياني(عروقي) که رگ هاي خوني دارد- لايه داخلي که همان شبکيه است.

لايه خارجي

لايه خارجي از دو قسمت صلبيه و قرنيه درست شده است، به طوري که پنج ششم عقبي آن صلبيه و يک ششم جلويي آن قرنيه را مي سازد. بنابراين قرنيه يک قسمت دايره اي شکل با تحدب به جلو است.
صلبيه: اين لايه از بافت هم بندي است و رنگ آن در خارج سفيد است. صلبيه دو ديواره داخلي و خارجي دارد. ديواره خارجي محل اتصال عضلات خارجي کره چشم است و ديواره داخلي با مشيميه که جزئي از لايه مياني(عروقي) است، در تماس است. بين دو لايه مشميه و صلبيه مقداري بافت هم بند سست وجود دارد. ديواره خارجي صلبيه به وسيله کپسولي از بافت هم بند به نام کپسول تنون پوشيده مي شود. روي آن پرده ملتحمه است. خارج تر از کپسول تنون لايه چربي را داريم که کره چشم را در بر مي گيرد و آن را از کاسه چشم جدا مي کند. اين توده چربي را توده چربي چشمي مي نامند. در جايي که صلبيه به قرنيه وصل مي شود يک خط دايره اي شکل به نام حاشيه کره(Limbus) وجود دارد. در داخل حاشيه کره شبکه وريدي مدوري وجود دارد که آن را مجراي وريدي يا مجراي اشلم مي نامند. يک سري اعصاب و رگ ها به کره چشم وارد مي شود يا از آن خارج مي شود بدين جهت صلبيه داراي سوراخ هاي جلويي- عقبي و طرفي است. از وسط عصب بينايي، شريان(سرخرگ) و وريد(سياهرگ) مرکزي شبکيه عبور مي کند.
ساختمان قرنيه(Cornea): قرنيه قسمت شفاف لايه خارجي در جلو مي باشد و تحدب آن به سمت جلو است. قبل از ورود نور به عدسي، نور در قرنيه شکست مي يابد. قرنيه عروق خوني ندارد(چون) براي عبور نور بايد شفاف باشد و بنابراين از طريق انتشار تغذيه مي شود. قرنيه به علت چينش منظم الياف کلاژن و کم آب بودن نسبي آن شفاف تر از صلبيه است.
لايه مياني(عروقي): لايه عروقي چشم پرده اي عروقي و رنگ دانه دار مي باشد و شامل سه قسمت است: مشيميه(Chroid)، اجسام مژگاني، عنبيه.
مشيميه: مشميه(کروئيد) پرده اي نازک و پر عروق است که داراي يک سطح داخلي و يک سطح خارجي است. روي آن و در ضخامت آن رگ ها و اعصاب مژگاني عبور مي کنند. سطح خارجي مشيميه با صلبيه و سطح داخلي آن با شبکيه مجاور است. قسمتي از مشيميه در جلو به صورت يک دايره دندانه دار است و به آن Ora Serrata مي گويند. قسمتي از مشيميه در عقب به وسيله عصب بينايي و عروق مژگاني سوراخ مي شود.
اجسام مژگاني: اجسام مژگاني(Ciliary Bodies) داراي سطح مقطع مثلثي شکل هستند. در ضخامت آن رشته هاي عضلاني وجود دارد. اين اجسام داراي زوائدي به نام زوائد مژگاني هستند. بين اين زوائد دره هاي مژگاني وجود دارد. از اين دره ها رشته هايي ليفي به عدسي متصل مي شوند که رباط هاي آويزان کننده عدسي نام دارند. سطح داخلي جسم مژگاني در عقب مجاور مشيميه و در جلو به عنبيه وصل است. قسمت جلويي آن داراي زوائد مژگاني و قسمت عقبي آن صاف است. کنار محيطي اجسام مژگاني به شکل دايره اي دندانه دار است. سطح خارجي جسم مژگاني در تماس با صلبيه است. انقباض رشته هاي عضلاني مژگاني باعث شل شدن رباط هاي آويزان کننده عدسي و افزايش تحدب عدسي مي شود که قدرت عدسي را بالا مي برد.
عنبيه(Iris): عنبيه به صورت يک حلقه مدور با يک سطح جلويي و يک سطح عقبي است(اگر به چشم فردي نگاه کنيم قسمت سفيد رنگ، صلبيه و قسمت رنگي عنبيه نام دارد). سطح جلويي آن داراي رنگدانه و مجاور اتاق جلويي چشم است. سطح عقبي آن مجاور اتاق عقبي چشم است. لازم به ذکر است که بين عدسي و قرنيه فضايي وجود دارد که توسط عنبيه به دو فضاي ثانويه تقسيم مي شود: 1) فضاي خلفي(عقبي)، که بين عنبيه و عدسي است و اتاق خلفي نام دارد. 2) فضاي قدامي (جلويي) که بين عنبيه و قرنيه قرار دارد و اتاق قدامي نام دارد. ارتباط اين دو اتاق از طريق سوراخ مردمک است. 
لايه داخلي يا شبکيه(Retina): شبکيه لايه اي از بافت عصبي است. بخش اعظم آن در قسمت هاي طرفي و عقب است و شبکيه بينايي ناميده مي شود. قسمت جلويي شبکيه سلول هاي گيرنده بينايي ندارد و شبکيه کور ناميده مي شود(اين قسمت، سطح داخلي اجسام مژگاني و سطح عقبي عنبيه را مي پوشاند). شبکيه از نظر سلولي لايه هاي زيادي دارد که در آن سه لايه مهم ترند:
1) سلول هاي گيرنده نور که همان سلول هاي استوانه اي و مخروطي هستند که رنگدانه دارند و در مقابل نور واکنش نشان مي دهند.
2) سلول هاي دو قطبي.
3) سلول هاي گانگليونيک.
آکسون سلول هاي گانگليونيک، عصب بينايي را تشکيل مي دهند. قسمتي از شبکيه که عصب بينايي را مي سازد، سلول هاي گيرنده بينايي ندارد و به آن نقطه کور مي گويند. هم چنين به دليل اين که اين قسمت برآمده است آن را Optic disc يا پاپيلاي عصب بينايي نيز مي نامند.

لکه زرد چيست؟

قسمتي از شبکيه(نزديک قطب عقبي آن) است که داراي تجمعي از سلول هاي حساس به رنگ(سلول هاي مخروطي) مي باشد. قسمت مرکزي لکه زرد کمي فرو رفته است و به آن حفره مرکزي مي گويند.

محتويات کره چشم چيست؟

محتويات کره چشم شامل 1) زلاليه 2) عدسي و 3) زجاجيه است.
زلاليه: زلاليه مايعي است که از طريق شبکه شرياني(سرخرگي) مژگاني که در ضخامت جسم مژگاني قرار دارد، ترشح مي شود. ابتدا در اتاق خلفي ترشح شده و بعد از طريق مردمک به اتاق قدامي چشم مي آيد و در آخر از طريق کانالي به جريان خون وريدي(سياهرگي) بر مي گردد.
عدسي: عدسي يا لنز(جسم) محدب الطرفيني است که تحدب ديواره جلويي آن کمتر از ديواره است. جنس آن بافت هم بندي سلولي است. عدسي، عروق خوني ندارد(پس از طريق انتشار مواد به آن تغذيه مي شود). عدسي توسط رباط آويزان کننده عدسي نگهداري مي شود. بين عدسي و قرنيه فضايي وجود دارد که توسط عنبيه به دو فضاي ثانويه تقسيم مي شود:
1) فضاي خلفي(عقبي)، که بين عنبيه و عدسي است و اتاق خلفي نام دارد.
2) فضاي قدامي(جلويي) که بين عنبيه و قرنيه قرار دارد و اتاق قدامي نام دارد. ارتباط اين دو اتاق از طريق سوراخ مردمک است. 
زجاجيه(Vitrous Body): زجاجيه از يک ماده ژله مانند و بي رنگ تشکيل شده است. زجاجيه عروق خوني ندارد و(بنابراين) جهت عبور نور، شفاف است. در سطح جلويي آن فرورفتگي وجود دارد که ديواره عقبي عدسي روي آن تکيه مي کند. زجاجيه چهار پنجم حجم کره چشم را اشغال مي کند. سطح عقبي آن در تماس با ديسک بينايي است.

عضلات کره چشم چه مي کنند؟

عضلات کره چشم باعث حرکت کره چشم مي شوند. کره چشم مي تواند بدون جابه جايي طول محورهاي عرضي، عمودي و جلويي- عقبي حرکت کند. هر يک از عضلات کره چشم مخصوص نوعي از حرکت هستند. مثلاً نوعي از آن ها باعث حرکت چشم به بالا و داخل مي شود، نوع ديگر باعث حرکت به پايين و داخل، نوعي باعث حرکت چشم به داخل و نوعي ديگر باعث حرکت آن به خارج مي شود، نوعي باعث چرخاندن چشم مي شود و... سرخرگ اصلي چشم سرخرگ(شريان) چشمي است که از آن شاخه هاي مختلفي جدا مي شوند. وريدهاي کره چشم نيز در مجموع وريد چشمي را تشکيل مي دهند.

اعصاب چشم

اصلي ترين اعصاب چشم عبارتند از:
- عصب بينايي(اپتيک) همان طور که از اسم آن پيدا است، مربوط به حس ديدن است. اين عصب، زوج دوم از اعصاب مغز است.
- عصب چشمي(افتالميک) که حس کره چشم را تامين مي کند. اين عصب خود سه شاخه دارد.
- هم چنين در چشم اعصابي وجود دارد که باعث حرکت چشم مي شود و به آن ها اعصاب حرکتي کره چشم مي گوييم.

ساختمان سيستم اشکي

سيستم اشکي شامل دو قسمت است: قسمت ترشح کننده اشک(شامل غده اشکي اصلي و فرعي) - قسمت تخليه کننده اشک.

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :3.8 از 5 امتياز است.


12345
31 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 12139 -1 -1

تغذیه
بیماری ها
داروشناسی
سلامت جامعه
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse