مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد -اِلأَربِعا ٨ رمضان ١٤٣٩ - Wednesday May 2018
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  3534   بازدید    تاریخ درج مطلب  28/7/1389    
 
 
آشنايي با مفهوم«صادرات و بازاريابي»

در برنامه سوم و چهارم، صادرات به عنوان يک عنصر موثر و کليدي در توسعه اقتصادي کشور محسوب شده است و بر آمادگي زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي جهت بکارگيري استراتژي هاي صادراتي تأکيد گرديده است. توسعه صادرات و ورود صحيح به بازارهاي جهاني و حفظ شرايط ماندگاري در آن حاصل نمي شود مگر با ايجاد يک راهبرد مشخص و پايدار صادراتي که بصورت قانون غير قابل تغيير درآمده و هر کدام از دستگاه هاي اجرايي مرتبط با امر صادرات و هم چنين اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي و سازمان هاي خدمات رساني تجاري از قبيل بانک ها، بيمه، حمل و نقل و. .. به وظايف خود به خوبي عمل نمايند و در جامعه نيز آمادگي فرهنگي توليد بهترين کالا براي صادرات بوجود آيد.

تعريف صادرات:

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهاي حرفه اي و حرفه اي هاي بازار در آن سوي مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با ديگران است. صادرات براي رشد و توسعه اقتصادي کشور است که از فروش توليدات يا خدمات به کشورهاي ديگر براي کسب درآمد ارزي حاصل مي شود و در برقراري موازنه تجاري و ايجاد تعادل اقتصادي کمک شاياني مي نمايد.

 

شرايط صادرات:

1. اولين شرط صادرات، تسلط بر مهارت هاي ارتباطي با انسان ها و گروه هاي خارجي است.
2. دومين شرط صادرات کار کردن است - کار به مفهوم جهاني يعني هدف گرا کار کردن.
3. سومين شرط صادرات، پيکار نمودن در ميدان رقابت است.
4. چهارمين شرط صادرات، پشتکار داشتن در امر صادرات است.

اصول و قواعد صادرات

يکي از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه اي و بين المللي بازار است. بازار سه اصل دارد: 1. هيچ چيز ثابت نيست 2. هيچ کس کامل نيست 3. هيچ چيز مطلق نيست.
حرفه اي هاي بازار پنج ويژگي دارند: 1. تخصص داشتن علمي، اخلاقي، رفتاري و کاري در امر صادرات 2. تعهد داشتن به صادرات 3. تعلق داشتن به صادرات 4. تداوم داشتن در امر صادرات 5. تحول داشتن در امر صادرات. صادرات نيازمند حرفه اي شدن است چون کل صادرات شکارگاهي است که به قدرت فرصت هايي بدست مي آيد براي شکار، در بازارهاي جهاني فرصت ها به ندرت بدست مي آيد و به سرعت از بين مي رود. صادرات يعني بازاريابي فرامرزي يعني حرکت در آن سوي مرزهاي ملي که از نظر فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و اقليمي با ما فرق دارند و لذا شيوه هاي برخورد ما هم بايد متناسب با آن باشد. اصول بازاريابي در تمام دنيا يکي است ولي شرايط محيطي و فرهنگي فرق دارد بنابراين در بازاريابي جهاني نکات زير را بايد مورد توجه قرار داد:
1. تلاش براي متمايز ساختن محصول و شرکت.
2. توليدات انعطاف پذير به جاي توليدات انبوه.
3. سرعت و نوآوري در ارائه خدمات بهتر و بيشتر.
4. بازار گرايي و توجه به نيازها و خواسته هاي روز بازار.
5. تلاش براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر نسبت به ساير محصولات رقبا.
6. توجه به تشکل گرايي و هم گرائي در بازار.
7. ارتباط نزديک و دائمي با توزيع کنندگان و مشتريان.
8. توجه به تحقيق و بررسي بازار به شکل هاي مختلف.
9. حضور هدفمند در نمايشگاه ها و انجام تبليغات هدفمند.
10. توجه به خدمات فراگير(خدمات قبل از فروش، خدمات در جريان فروش و خدمات بعد از فروش).
11. مطالعه جدي در مورد بهره وري و مديريت کيفيت و استانداردهاي بين المللي.
12. آشنايي و استفاده از تکنيک هاي مدرن فروش.
13. استفاده از قدرت روابط عمومي خود براي ايجاد ارتباط با مقامات و تصميم گيرند گان و هسته هاي قدرت.
14. حساس شدن به عوامل محيطي و برون سازماني.
15. مديريت و واکنش سريع در مقابل عملکرد رقبا.
بطور کلي مي توان گفت: صادرات يک سيستم است با اجزاء مختلف و همه اجزاء بايستي با هم فعاليت کنند تا سيستم بخوبي کار کند.

تعريف بازاريابي(MARKETING)

بازاريابي شامل شناخت نظام بازار و نيازها و خواسته هاو رفع آن ها از طريق مبادلات مطلوب است. بازاريابي داراي سه بعد است: بازارشناسي، بازارسازي و بازارداري.
1- بازارشناسي يعني انجام تحقيقات بازاريابي براي شناخت نظام بازار و نظام صادرات قبل از هرگونه انجام عمليات صادراتي. مدل 4C براي بازار شناسي وجود دارد:
الف: شناخت خودمان(شرکت) Company.
ب: شناخت مشتري يا مخاطب Costumer.
ج: شناخت رقبا Competitor.
د: شناخت محيط و عوامل محيطي Change Fuctor.
2- بازارسازي يعني استفاده از کليه عوامل تکنيک ها و استراتژي ها جهت ايجاد و افزايش سهم بازار مدل 4P براي بازار سازي وجود دارد: الف: محصول خوب Product ب: قيمت مناسب price ج: توزيع بموقع Place د: تبليغ بجا Promotion. بايستي اين چهار عامل را طوري ترکيب کنيم که مورد قبل مشتري قرار گيرد.
3- بازار داري يعني روش ها و تکنيک ها و ابزارهايي را بکار برد  تا سهم بازار و مشتريان حفظ شوند و روابطي بلندمدت و توأم با وفاداري براي ايجاد صادرات پايدار بوجود آورد. مجموعه بازارشناسي، بازار سازي و بازار داري را بازارگرداني مي گويند.

نقش اطلاع رساني در صادرات

در سيستم اطلاع رساني مهم ترين ويژگي اين است که موقعيت هر کس را در بازار شناخت و الگوبرداري کرد و نوآوري نمود و الگوي جديد ارائه داد. يک سيستم اطلاع رساني در صادرات و بازاريابي بايستي علائم زير را دارا باشد:
جذابيت ظاهري(Attention)- علايق هاي مشتري(Interests)- کشش و جاذبه ايجاد کردن(Desire)- انجام فروش کالا(Action)- رضايت مشتري(Satisfaction). فردي در سيستم اطلاع رساني موفق است که ياد بگيرد هر چيزي را لازم است دريافت کند و خوب پردازش دهد و خوب در اختيار متقاضيان قرار دهد. در مورد اطلاع رساني مي توان گفت 20 درصد از اطلاعات ما هشتاد درصد نقش را در فعاليت هاي ما خواهد داشت و بنابراين بايستي رفت و اين 20 درصد اطلاعات کليدي را بدست آورد که شامل تجزيه و تحليل رقبا، تجزيه و تحليل شرکت، تجزيه و تحليل محيط و تجزيه و تحليل بازار مي باشد.

الف: تجزيه و تحليل رقبا:
1- شناخت رقباي اصلي و اهداف و رفتار آنان در بازار.
2- سهم رقبا در بازار و ميزان رشد آنان.
3- کيفيت خدمات رقبا در بازار.
4- جايگاه بازار رقبا.
5- عمليات رقبا در بازار.
6- منابع و امکانات رقبا در بازار.

ب: تجزيه و تحليل شرکت:
1- اهداف و آرمان هاي خودمان.
2- سهم خودمان در بازار چگونه است.
3- رشد در بازار چگونه است.
4- کيفيت خدمات در بازار چيست.
5- جايگاه در بازار کدام است.
6- منابع و استراتژي ما در بازار چگونه است.

ج: تجزيه و تحليل محيط:
1- رابطه ما با کشور بازار هدف از نظر سياسي چگونه است.
2- ساختار اقتصادي آن کشور چيست.
3- فرهنگ و آداب اجتماعي کشور بازار هدف چگونه است.
4- نوع تکنولوژي غالب در کشور بازار هدف چگونه است.
5- قوانين و مقررات حاکم بر آن کشور چيست.
6- اثرات محيط جهاني در آن بازار چگونه است.

د: تجزيه و تحليل بازار:
1- اندازه بازار هدف به لحاظ ميزان خريد و مصرف کالاي مورد نظر.
2- رشد بازار هدف چگونه است.
3- تقسيمات جمعيتي بازار به لحاظ عرضه و تقاضا.
4- شناخت رفتار خريداران و سبک زندگي افراد آن جامعه.
5- شناخت واسطه ها در بازار(شرکت هاي تجاري و صادراتي و...).
6- شناخت علائق و رضايت مشتريان.

آشنايي با برخي اصطلاحات بازرگاني

اعتبارات اسنادي LC  چيست؟ تعهدي است که بانک گشايش کننده اعتبار بر عهده مي گيرد تا در قبال دريافت اسنادي وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت کند.

اعتبار اسنادي غيرفعال(LC (NON Operative کدام است؟ اعتباري است که گشايش شده و به ذينفع ابلاغ گرديده است اما در متن آن شرايطي ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرايط اين اعتبار اسنادي فعال گردد.

اعتبار اسنادي يوزانس Usance LC چيست؟ اعتباري است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرايط اعتبار بصورت مدت دار(90 يا 180 روز) توسط بانک گشايش کننده اعتبار يا بانک کارگزار پرداخت مي گردد.

فرم S.A.D در گمرک چيست؟ سند يا اظهار نامه واحد گمرکي است که به منظور يکسان سازي، جمع آوري اطلاعات و پردازش ماشيني آن طراحي گرديده است.

CRF چيست؟ يک سند گمرکي  است که توسط موسسات بازرسي کالا صادر مي شود و نشان مي دهد که قيمت کالا در مبدأ مورد تأييد شرکت بازرسي قرار  گرفته است.

معامله Bay back چيست؟ فروشنده در يک کشور خارجي ماشين آلات و دانش فني و تأسيسات و امکانات را به کشور خريدار مي دهد تا در آن جا کالا توليد شود و به کشور فروشنده برگردد.

فرم SD چيست؟ سندي که توليدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار مي کند که کالاي توليد شده مطابق استاندارد خواسته شده آن توليد گرديده است.

فرم  MD چيست؟ اظهار نامه توليد کننده کالاست که به موجب آن تأئيد مي کند کالا براساس ضوابط استاندارد توليد گرديده است.

گواهي SFR چيست؟ گواهي ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است.

منطقه آزاد تجاري - صنعتي چيست؟ قسمتي از قلمرو سياسي يک کشور که کالاي عرضه شده در آن جا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودي مشمول نظارت هاي معمول گمرکي نمي شود. واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي مناطق آزاد جمهوري اسلامي و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي(UCP500) بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثني مي باشد.

کشورهاي CIS(کشورهاي مستقل مشترک المنافع) کدامند؟ جامعه کشورهاي مستقل مشترک المنافع در سال 1991 تأسيس گرديده و اتحاديه اي است که از جنبه هاي قوانين داخلي و بين المللي جانشين اتحاد جماهير شوروي سابق شده است و سه کشور روسيه، اوکراين و روسيه سفيد آن را بنياد نهاده اند و کشورهاي آذربايجان، ارمنستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجيکستان، قرقيزستان، قزاقستان و مولداوي و گرجستان به عضويت آن درآمده اند.

بازارچه هاي مرزي چيست؟ محوطه اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشريفات ترخيص کالا قرار دارند و اهالي دو طرف مي تواند کالا و محصولات مورد نياز خود را با رعايت مقررات صادرات و واردات در اين بازارچه ها عرضه نمايد.

روش خريدهاي متقابل چگونه است؟ روش خريدي است که در آن پرداخت بهاي کالاي خريداري شده بصورت غيرنقدي صورت مي گيرد.

ورود موقت چيست؟ رويه گمرکي است که به موجب آن برخي از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودي عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکي مي گردد و سه گونه است: 1- ورود موقت کالا جهت تعمير يا توليد و بسته بندي 2- ورود موقت به منظور نمايش در نمايشگاه ها 3- ورود موقت خودرو.
 
معني صادرات چيست؟ کسب درآمد ارزي براي رشد و توسعه اقتصادي است که از فروش توليدات يا خدمات به کشورهاي ديگر حاصل مي شود و مي تواند در برقراري موازنه تجاري و ايجاد تعادل اقتصادي کمک شاياني نمايد.

مشکلات داخلي صادرات کدام است؟ اين مشکلات اصولاً به توليد و کيفيت و قيمت و حمل و نقل داخلي و بازاريابي و بسته بندي برمي گردد.
مشکلات بين المللي صادرات کدامند؟ محور بودن اقلام صادراتي، کشش پذيري کالاها، وجود رقبا، عدم انجام به موقع تعهدات، عدم شناخت فرهنگ مصرفي کشورهاي خريدار، ضعف تبليغات.

مراحل انجام صادرات کدام است؟
1- بازاريابي(شناخت بازارهاي خارجي و راه هاي نفوذ به آن).
2- کسب مجوز صدور که در حال حاضر صدور اغلب کالاها نياز به مجوز ندارد و فقط کالاهاي خارجي نياز به مجوز دارند.
3- تعيين قيمت صادراتي توسط کميسيون 5 نفره نرخ گذاري.
4- صدور پروفرما(سندي که توافقات اوليه فروشنده و خريدار را نشان مي دهد)
5- تهيه و تدارک و بسته بندي کالا.
6- دريافت گواهي بازرسي کالا از اداره استاندارد.
7- صدور فاکتور و اخذ گواهي مبدا.
8- سپردن پيمان ارزي.
9- عقد قرارداد حمل و نقل و بيمه.
10- اظهار کالا به گمرک.
11- ارسال کالا.
12- دريافت واريز نامه يا تصديق صدور.

روش هاي پرداخت در معاملات تجاري چگونه است؟ در حال حاضر متداول ترين و مهم ترين شيوه پرداخت در معاملات که در دنيا متداول است روش پرداخت با شيوه اعتبارات اسنادي است. اعتبارات اسنادي تعهدي است که بانک گشايش کننده اعتبار برعهده مي گيرد تا در قبال اخذ اسناد معيني، مطالبات ذينفع اعتبار يا فروشنده را بپردازد، يا برات وي را قبول نويسي کند، يا حواله هاي درخواستي وي را پرداخت کند و يا بانک ديگري را مأمور اين عمليات نمايد. اين پرداخت يا از طريق برات ارزي(B/E) و يا اعتبارنامه(L/C) صورت مي گيرد.

اعتبار نامه(L/C) يا(latter of credit) چيست؟ فرم قراردادي است که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار بنا به درخواست خريدار، بانک ديگري را که بانک ذينفع يا کارگزار نام دارد مجاز مي دارد حداکثر تا پايان مدت تعيين شده، اسناد حمل کالاهاي مورد معامله را به بانک تسليم کند و آن بانک حداکثر تا ميزان اعتبار را پرداخت نمايد. بانک کارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاري به خريدار براي بانک دستور دهنده ارسال مي کند. اعتبار نامه قابل معامله نمي باشد.

برات ارزي(B/E) يا(Bill of Exchange) چيست؟ برات ارزي توسط فروشنده(ذينفع) نوشته مي شود و از طريق بانک ابلاغ کننده يا بانک ذينفع ارسال مي شود و پس از قبول نويسي، صادرکننده يا فروشنده مي تواند بلافاصله و يا بعد از تاريخ تعيين شده مبلغ مندرج در آن را دريافت کند. برات قابل معامله است.

فاينانس(Finance) چيست؟ در مواقعي که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادي مدت دار نمي گردد و خريدار به خاطر فقدان نقدينگي قادر به افتتاح اعتبار اسنادي نمي باشد معمولاً خريدار از يک شرکت مالي درخواست مي کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و بهره گيرد. اين موسسات را فاينانس مالي مي گويند.

کنوانسيون هاي حمل و نقل کدامند؟
1- کنوانسيون CMR: اين کنوانسيون جهت تأمين منافع و حقوق دست اندرکاران حمل و نقل جاده اي و يکنواخت کردن شرايط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بين المللي جاده اي ايجاد شده است.
2- کنوانسيون TIR: اين کنوانسيون براي ايجاد تسهيلات در رابطه با تشريفات گمرکي کاميون هاي حامل کالا که در جاده هاي بين المللي تردد و از گمرکات کشورهاي ثالث عبور مي کنند تدوين و به مرحله اجرا درآمده است.
3- کنوانسيون کوتيف COTIF: اين کنوانسيون مربوط به حمل و نقل بين المللي با راه آهن است.

ارزش CIF کالا چگونه محاسبه مي شود؟ ارزش کالا(COST) + بيمه(IN SURANC) + کرايه حمل(FRESGHT).
 
ترانزيت چيست؟ روش گمرکي است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرک از يک گمرک به گمرک ديگر حمل مي گردد.

ترخيص چيست؟ به معني تسويه حساب با گمرک پس از انجام تشريفات قطعي گمرک است.

اظهار نامه گمرکي چيست؟ عبارتست از هر اظهار يا اقدامي راجع به اطلاعات خاص مورد نياز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصيه شده يا مورد قبول واقع شده است.

کابوتاژ چيست؟ حمل کالا از يک نقطه به نقطه ديگر در يک کشور از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي.

انواع واردات: 1- واردات قطعي 2- ورود موقت 3- کالاي مرجوعي 4 - ترانزيت که شامل  داخلي و خارجي مي باشد.

حق العمل کاري گمرکي چگونه است؟ حق العمل کار در گمرک به شخصي اطلاق مي شود که تشريفات گمرکي کالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام دهد.

تعرفه چيست؟
تعريف اول: طبقه بندي(NOMENCLATURE) مثلاً تعرفه 15/85 تعيين کالا در فصل 85 و رديف 15 قرار دارد.
تعريف دوم: حقوق و عوارض گمرکي(TARIFE) مثلاً مي گويند تعرفه تلويزيون 30% است يعني حقوق و عوارض گمرکي آن 30% است.

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :4.3 از 5 امتياز است.


12345
19 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 13447 -1 -1

کامپیوتر
هوافضا
صنایع الکترونیکی
نجوم
مقالات عمومي
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse