مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد -اِلأَربِعا ٤ شوال ١٤٤١ - Wednesday May 2020
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  929   بازدید    تاریخ درج مطلب  15/1/1390    
 
 
حذف يا نزديکي بيشتر مشايي به جايگاه رياست جمهوري در سال ۹۰

شايد اسفنديار رحيم مشايي را بتوان مصداق عيني مثل «يک گوش در و ديگري دروازه» دانست. چرا که او از حاشيه سازترين چهرههاي سال ۸۹ بود و هرگز هم سخنانش را پس نگرفت.

در حالي که کوشش او براي برگزاري جشن نوروز با حضور روساي کشورهاي همسايه و فارسي زبان با بيشترين انتقادات به دليل دعوت از پادشاه اردن روبرو شده بود، او خود قصد عزيمت به آمريکا براي حضور در جشن نوروزي سازمان ملل را داشت تا در زمان برپايي جشن شيرازي که مکان آن به تهران منتقل شد، در ايران نباشد. اما بخت يار نشد و دومين سفر نيويورکي تئوريسين فرهنگي دولت در سال ۸۹ لغو شد. البته او در ارديبهشت ماه اين سال نيز همراه احمدي نژاد، ثمره هاشمي و متکي براي شرکت در کنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش تسليحات اتمي (NPT) به نيويورک رفته بود.
اگرچه بيبيسي به نقل از مقاماتي در وزارت امورخارجه آمريکا از احتمال مذاکراتي ميان او و مقامات آمريکايي در حاشيه اين سفر لغو شده خبر داده بود؛ اما مشايي نه به عنوان مسئول دفتر رئيسجمهور که به عنوان نماينده ويژه و مشاور وي، عازم اين سفر بود. اگرچه او از ۳۱ مرداد ۸۹، مشاور رئيسجمهور در امور ـخاورميانه است؛ اما پيش و پس از عزل متکي، دوبار با وزير خارجه سوئيس ديدار و گفت و گو کرد، سفر بي سروصدايي به آلباني داشت و پيام کتبي احمدي ن ژاد را هم به پادشاه اردن داد.


حاشيهسازترين اقدامات مشايي در سال ۸۹
از حاشيه سازي رسانهاي بر سر تحصيلات مشايي که گفته شد در مقطع کارشناسي ارشد رشته «MBA» دانشگاه بينالمللي چابهار تحصيل ميکند که بگذريم، او خود بارها با سخنانش موج رسانهايي با ارتفاع سونامي برانگيخت! پروژه مشترک او و بقايي براي تشکيل «ستاد پيگيري و احقاق حق ملت ايران با اخذ غرامت خسارات ناشي از جنگ هاي جهاني اول و دوم» کم ارتفاعترين اين امواج بود که با ديدار مشايي با اعضاي خانه سينما و خريد تابلوي هديه تهراني، اوج بيشتري گرفت.
اما بلندترين موج اين سونامي را در اظهارات مشايي در مورد حلال بودن موسيقي، هويت ايراني پيامبر، مکتب ايراني و بزرگي کورش شاهد بوديم. ۳ تيرماه در مراسم رونمايي از منشور کورش او بسيار از وي تجليل کرد و گفت: کورش، برده داري در ايران را لغو کرد.
او مردادماه در افتتاحيه همايش ايرانيان خارج از کشور گفت که «مکتب ايران چاره ساز و راهگشاست» و سخنانش را در اختتاميه اين همايش چنين تکميل کرد: برخي ها از من خرده مي گيرند که چرا نمي گويي «مکتب اسلام» و مي گويي «مکتب ايران». وي با بيان اينکه از مکتب اسلام دريافت هاي متنوعي وجود دارد اما دريافت ما از حقيقت ايران و حقيقت اسلام، مکتب ايران است، گفت:« ما بايد از اين به بعد مکتب ايران را به دنيا معرفي کنيم».
عليرغم همه انتقادهايي که به اين اظهارات وارد شد، ۲۰ مردادماه در حاشيه حياط دولت احمدينژاد به دفاع از مواضع مسئول دفترش پرداخت و گفت: مشايي حرف دولت را مي زند. اين در حالي است که سر لشکر فيروزآبادي، اظهارات مشايي را انحراف و جرم عليه امنيت ملي خوانده و سخنگوي جامعه روحانيت نيز با بيان اينکه مشايي بايد خلع مسئوليت شود، گفته بود: وهابي ها از اظهارات مشايي استقبال کردند. سيد احمد خاتمي هم که از حاميان هميشگي دولت احمدينژاد است توصيه کرد: مشايي از به کاربردن ادبيات توهين آميز دست بردارد. کار به آنجا رسيد که آيت الله يزدي هم گفت: مشايي در مباحث تخصصي ديني و بحث هايي که از آن بي اطلاع است، وارد نشود.
اما او نشان داد که به اين توصيهها توجهي ندارد. چرا که چندي بعد از ايراني بودن پيامبر سخن گفت و بعد هم براي تصحيحش چنين توجيه کرد: من حضرت ابراهيم راگفتهام که ايراني است و ايشان هم که يکي از پيامبران هستند.
اظهارات وي درباره حلال بودن موسيقي و فهمي که او از آن دارد نيز به موج ديگري براي انتقادها بدل شد. دي ماه ۸۹ بود که او در ديدار با هنرمندان استان البرز گفت: عدهاي موسيقي را نميشناسند و گمان ميکنند که موسيقي تنها بادا بادا مبارک باد است. من معتقدم غير از موسيقي لهوي، موسيقيهاي حرام ديگري نيز وجود دارد و موسيقيهايي که عزت انسان را بشکنند و انسان را پست کنند، حرام هستند. اما بعضي موسيقي را درک نمي کنند و نميفهمند و مي گويند حرام است.
صف حاميان و منتقدان مشايي در سال ۸۹
اظهارات جنجالي مشايي در سال ۸۹، صف منتقدان وي را بلندتر از سالهاي گذشته کرد. صفي که فقط به منتقدان دولت محدود نشده و اغلب آنها را روحانيون و حتي برخي حاميان دولت تشکيل ميدهند.
کما اينکه حتي برادر رئيسجمهور هم اظهارات وي درباره ايراني بودن پيامبر را تاب نياورد و گفت: اگر پيامبر اسلام(ص) ايراني باشد، چه مشکلي از مسلمانان حل مي کند؛ به جز اينکه مشکل را مي افزايد و همبستگي را دچار چالش و تفرقه مي کند. او که معترض ديگر اظهارات وي در باب فرهنگ کوروش و حلال اعلام کردن موسيقي نيز بود، افزود: بعضي اعضاي انجمن حجتيه که اکنون به "راه حقيقت " تغيير نام داده اند، فتنه بعدي را ايجاد مي کنند.
در حالي که محسن غرويان اعلام کرد که «مشايي عامل تضعيف رابطه دولت با آيتالله مصباح يزدي است»، رييس دفترآيتالله مصباح نيز گفت: برخي معتقدند که مشايي عامل رفسنجاني است که در دولت نفوذ کرده و به احمدي نژاد ضربه خواهد زد.
مهدي طائب نيز معتقد است که مشايي براي احمدي نژاد مثل بهزاد نبوي براي رجايي است اما تهديدي براي نظام نيست. اما علي مطهري بر اين باور است که احمدينژاد و مشايي در پي جذب ۱۴ميليون نفري هستند که به موسوي راي دادند. او مشايي را تئوريسين تزهاي فرهنگي دولت و چهرهاي ليبرال ميداند که از انديشههاي اسلامي به دور است و فضاي فرهنگي کشور را به سمت انحطاط ميبرد. به زعم وي تسامح و تساهلي که در حوزه فرهنگ و در مواردي مانند فيلمهاي سينمايي، ورزش بانوان و مسئله حجاب و اظهار نظر درباره موسيقي و مکتب ايران ميبينيم ناشي از همين تز است.
البته هربار که موج انتقادات به مشايي بالا ميگيرد، مدافعان وي از رئيسجمهور گرفته تا ديگر مشاورانش در مقام حمايت از او بر ميآيند. کما اينکه محمود احمدينژاد در حضور تلوزيوني خود در ۲۷ بهمنماه با اشاره به فشارهايي که به دولت وارد ميشود، از مشايي به عنوان آدم مومني ياد کرد که زلال است و نظرات بلند و روشن دارد.
بقايي جانشين خلف مشايي در سازمان ميراث فرهنگي نيز بارها از او حمايت کرد. او در يک سخنراني، مشايي را آدم مظلومي خواند که مستاجر است و پسرش تا چند ماه پيش بيکار بوده. جاي ديگري شايعه ارتباط وي با عالم غيب را جوسازي و تهمت دانست. بقايي پا را فراتر نهاده و با بيان اينکه در زمان حضرت رسول هم مي گفتند که ايشان جادوگر است، اضافه کرده بود: بنده قصد مقايسه کردن حضرت رسول با آقاي مشايي را ندارم اما مي خواهم بگويم که اين اتفاقات در طول تاريخ تکرار شده است. او براي اثبات حقانيت مشايي از صداوسيما خواسته بود تا فرصتي را براي حضور وي در رسانه ملي فراهم کند، اما مشايي دعوت برنامه هاي مختلف سيما را رد کرد.
علياکبر جوانفکر نيز در يادداشتهايش چندين بار از مشايي به عنوان فردي نوآور که حرفهاي تازه ميزند اما ديگران از درک وي قاصرند، نام برد. مجتبي ثمره هاشمي در اين ميان کمرنگترين دفاع را از مشايي داشت که گفته بود: برخي سخنان گفته شده در مورد آقاي مشايي نادرست است و بايد اصلاح شود.
از پروندههاي مشايي در مجلس تا نامزدي رياست جمهوري

مشايي براي دفاع از رحيمي در برابر شکايت نادران خواستار محاکمه اين نماينده مجلس شده بود و در برابر اظهارات سخنگوي قوه قضاييه که از بررسي پرونده رحيمي در دستگاه قضا سخن گفته بود، از تحکيم موقعيت او در دولت از سوي رئيسجمهور خبر داد.
اما مدافع رحيمي خودش در مجلس سه پرونده مفتوح دارد. دو پرونده در کميسيون اصل نود و يک تفحص هم در کميسيون امنيتملي. ابراهيم نکونانم رئيس کميسيون اصل نود، عنوان اين پروندهها را «ايجاد دغدغه و اختلاف بين حوزه هاي علميه، مراجع و متدينين» و «همچنين کمک مالي دولت به خانه ايرانيان در خارج از کشور» اعلام کرده بود. تفحص از شوراي عالي ايرنيان خارج از کشور نيز پس از برگزاري جشن اين شورا براي ايرانيان خارج از کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت که کيهان از هزينه ۸۰ ميليارد توماني آن خبر داده و الياس نادران از حضور ساواکيها و رقصهاي زن و مرد و سرو مشروب در حاشيه آن سخن گفته بود. اما مشايي که معتقد بود «در شان مجلس نيست بگويند در نشست ايرانيان خارج از کشور، زدند و رقصيدند و شراب خوردند»، گفت: افراد دخيل در روند تحقيق و تفحص که به شوراي عالي ايرانيان تهمت زده اند بايد درباره اين اتهامات به ملت ايران توضيح دهند.
با همه اينها، در سال ۸۹ بارها و بارها اين شايعه شنيده ميشد که مشايي نامزد انتخابات رياست جمهوري يازدهم است و تمامي اين اظهار نظرهاي جنجالي براي جلب پايگاه اجتماعي گستردهتر و جلب آراي خاموش است. شايعاتي که اگرچه لبخند شوخ گونه مشايي را به بار ميآورد اما اتفاقا واکنشهاي جدياي را برانگيخت.
کما اينکه حسن غفوري فرد از رد صلاحيت احتمالي او سخن گفت. اما عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان گفت که پيش بيني درباره ردصلاحيت «مشايي» غيب گويي است. در عين حال صادق زيباکلام پيش بيني کرد که مشايي اصلاح طلبان و اصولگرايان را جلب مي کند و صلاحيتش باحکم حکومتي هم تاييد مي شود.آيتالله محمد يزدي هم بر اين باور است که مشايي پول خرج مي کند که رئيس جمهور شود.
اما مشايي ترجيح ميدهد با لبخند از کنار اين شايعات بگذرد و بقايي هم که يار ديرين اوست اين شايعه را نه تاييد کند و نه تکذيب! با اين حال ابوالحسن فقيه رئيس جمعيت هلال احمر به طور قطع گفت که مشايي تمايلي به حضور در انتخابات رياست جمهوري بعد ندارد.
شايد بايد منتظر چاپ کتاب حل «معماي مشايي» که شامل تمامي مصاحبه ها و سخنراني هاي آقاي مشايي از تيرماه ۸۲ تا تا پايان سال ۸۸ است، ماند تا مشخص شود که او چه خطي را دنبال کرده و چه هدفي را مدنظر دارد. شايد به اين ترتيب ابهام چهرههايي چون مطهري و غرويان هم بر طرف شود که او مراد احمدينژاد است يا مريد او!

گردآورنده:نسرين وزيري

منبع: خبر آنلاين

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 19519 -1 -1

اخبار اداره کل
اخبار شهرستان ها
اطلاعیه ها و بیانیه ها
اخبار عمومی
اخبار نماز جمعه استان
اهداف سازمان
چارت سازمانی
معرفی اداره کل تبلیغات اسلامی
تکریم ارباب رجوع
تبیان
دفاتر تابعه
معاونت فرهنگی
معاونت اداری و مالی
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse