مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد -اِلأَحَّد ١٩ ذو الحجه ١٤٤١ - Sunday August 2020
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  1461   بازدید    تاریخ درج مطلب  1/2/1386    
 
 
بيانات امام خميني (ره) در جمع دانشجويان در تاريخ 1/2/1359

بيانات امام خميني (ره) در جمع دانشجويان عضو انجمن اسلامي و سازمان هاي دانشجويان مسلمان دانشگاه هاي سراسر كشور و گروهي از مردم تهران 1/2/1359
بسم الله الرحمن الرحيم

ما مي گوييم دانشگاه بايد از بنيان تغيير بكند و اسلامي باشد
سلام بر شما ملت بزرگ ايران، سلام بر ملت مسلمان جهان، سلام بر دانشگاهيان و دانشجويان معظم كه سربازاني براي اسلامند. و من لازم است كه يك تذكر به شما بدهم كه بدانيد مقصود ما از اصلاح دانشگاه هاچيست. بعضي گمان كردند كه كساني كه اصلاح دانشگاه هارا مي خواهند و مي خواهند دانشگاه ها اسلامي باشد اين است كه گمان كردند كه – اين اشخاص توهم كردند كه – علوم دو قسم است، هر علمي دو قسم است، علم هندسه يكي اسلامي است، يكي غير اسلامي، علم فيزيك يكي اسلامي است يكي غير اسلامي، از اين جهت اعتراض كردند به اين كه علم، اسلامي و غير اسلامي ندارد و بعضي توهم كردند كه اينها قايلند به اين كه بايد دانشگاه ها اسلامي بشود يعني فقط علم فقه و تفسير و اصول در آن جا باشد يعني همان شأني كه در مدارس قديمه دارند بايد در دانشگاه ها هم همان تدريس بشود. اينها اشتباهاتي است كه بعضي مي كنند يا خودشان را به اشتباه مي اندازند. آن چه كه ما مي خواهيم بگوييم اين است كه دانشگاه هاي ما اشخاصي را كه تربيت مي كنند، تعليم مي كنند، اشخاصي هستند كه غربزده هستند، معلمين بسياري شان غربزده هستند و جوان هاي ما را غربزده بار مي آورند. ما مي گوييم كه دانشگاه ها ي ما يك دانشگاه هايي كه براي ملت ما مفيد باشد نيست، ما بيشتر از پنجاه سال است كه دانشگاه داريم با بودجه هاي هنگفت كمر شكن كه از دسترنج همين ملت حاصل مي شود و در اين پنجاه سال نتوانستيم در علومي كه در دانشگاه هاكسب مي شود خودكفا باشيم. ما بعد از پنجاه سال اگر بخواهيم يك مريضي را معالجه كنيم ، اطباي ما بعضي هايشان يا بسياري شان مي گويند بايد برود به انگلستان. پنجاه سال دانشگاه داشتيم و طبيبي كه بتواند كفايت از احتياج ملت بكند، به حسب اقرار خودشان نداريم. ما دانشگاه داشتيم و داريم و براي تمام شؤوني كه ملت زنده لازم دارد احتياج به غرب داريم. ما كه مي گوييم دانشگاه بايد از بنيان تغيير بكند و تغييرات بنيادي داشته باشد و اسلامي باشد نه اين است كه فقط علوم اسلامي را در آن جا تدريس كنند، نه اين كه علوم دو قسم اند، هر علمي دو قسم است يكي اسلامي و يكي غير اسلامي. ما مي گوييم كه در اين پنجاه سال يا بيشتر كه دانشگاه داريم، فراورده هاي دانشگاه را براي ما عرضه داريد.

ما مي گوييم كه دانشگاه هاي ما مانع از ترقي فرزندان اين آب و خاك است. ما مي گوييم كه دانشگاه ما مبدل شده است به يك ميدان جنگ تبليغاتي. ما مي گوييم كه جوان هاي ما اگر علم هم پيدا كردند تربيت ندارند، مربّا به تربيت اسلامي نيستند. آنهايي كه تحصيل مي كنند براي اين است كه يك ورقه اي بدست بياورند و بروند و سربار ملت بشوند. آن طور نيست كه حسب احتياجات ملت، به حسب احتياجاتي كه كشور ما دارد دانشگاه به آن ترتيب رفتار كند و نگذارد اين نسل هاي بزرگ و اين جوانهاي بسيار عزيز به هدر بروند و قواي آنها به هدر برود قواي مار ا به هدر بردند يا به خدمت خارجي وادار كردند. معلمين مدارس ما، معلمين اسلامي به حسب نوع نيستند و تربيت در كنار تعليم نبوده است و لهذا آن چيزي كه از دانشگاه هاي ما بيرون آمده است، يك انسان متعهد يك شخصي كه براي مملكت خودش دلسوز باشد و تمام نظرش به اين نباشد كه منافع خودش را به دست بياورد، ما نداريم. ما كه مي گوييم بايد بنياداً- بايد - اينها تغيير بكند، مي خواهيم بگوييم كه دانشگاه هاي ما بايد در احتياجاتي كه ملت دارند، در خدمت ملت باشند، نه در خدمت اجانب، معلميني كه در مدارس ما، اساتيدي كه در دانشگا ه هاي ما هستند بسياري از آنها در خدمت غربند، جوان هاي ما را شستشوي مغزي مي دهند، جوان هاي ما را تربيت فاسد مي كنند. ما نمي خواهيم بگوييم ما علوم جديده را نمي خواهيم، ما نمي خواهيم بگوييم دانشگاه هاي ما اخلاق اسلامي ندارند، دانشگاه ما تربيت اسلامي ندارد. اگر دانشگاه هاي ما تربيت اسلامي و اخلاق ا سلامي داشت، ميدان زد و خورد عقايدي كه مضر به حال اين مملكت است نمي شد. اگر اخلاق اسلامي در اين دانشگاه ها بود اين زد و خوردهايي كه براي ما بسيار سنگين است، تحقق پيدا نمي كرد. اينها براي اين است كه اسلام را نمي‍دانند و تربيت اسلامي ندارند. دانشگاه هابايد تغيير بنيادي كند و بايد از نو ساخته بشود كه جوانان ما را تربيت كنند به تربيت هاي اسلامي، اگر چنانچه تحصيل علم مي كنند، در كنار آن تربيت اسلامي باشد نه آن كه اينها را تربيت كنند به تربيت غربي، نه آن كه يك دسته به طرف غرب بكشانند جوان هاي ما را و يك دسته به طرف شرق ويك دسته با اشخاصي كه با ما جنگ دارند و بالفعل اشخاصي كه ما را مي خواهند در انحصار اقتصادي قرار بدهند يا براي ما ادعا مي كنند كه ما شما را، حصار اقتصادي مي كشيم دور شما، و دست و پا مي كنند در اين موارد، يك دسته از دانشگاهي هاي ما، از جوان هاي ما كمك به آنها نكنند. ما مي خواهيم كه اگر چنانچه ملت ايران در مقابل غرب ايستاد جوان ها ي دانشگاهي ما هم همه در مقابلشان بايستند نه اين كه وقتي اين جوان هايي كه به واسطه ساده لوحي خودشان، تربيت هاي باطل بعضي از معلمين را قبول كردند و حالا كه ما مي خواهيم يك دانشگاه مستقل درست كنيم و تغيير بنيادي بدهيم كه مستقل بشود، وابسته به غرب نباشد، وابسته به كمونيسم نباشد، وابسته به ماركسيسم نباشد.

اگر چنانچه ما بخواهيم اين طور كنيم، جبهه بندي مي كنند همين دليل بر اين است كه ما دانشگاه اسلامي و دانشگاهي كه تربيت كرده باشد جوانان ما را نداشتيم و نداريم . همين شاهد است بر اين كه جوان هاي ما تربيت صحيح نشدند و از آن طرف دنبال تحصيل نيستند، تمام عمرشان را صرف شعار مي كنند و صرف تبليغات سوء باطل، طرفداري از آمريكا، طرفداري از شوروي، ما مي خواهيم كه جوانان ما، جوانان مستقل باشند و خودشان را ببينند ، احتياجات خودشان ببينند، شرقي نباشند، غربي نباشند . اينهايي كه راه افتادند در خيابان ها يا در خود دانشگاه هاو درگيري درست مي كنند و زحمت براي دولت و ملت ايجاد مي كنند، اينها اشخاصي هستند كه طرفدار غرب يا شرق اند و به عقيده من طرفدار غرب اند، طرفدار آمريكا هستند ما كه امروز با آمريكا در قبال هم ايستاديم، در قبال اين ابر قدرت ايستاديم و احتياج به اين داريم كه جوان هاي ما هم در قبال آنها بايستند، جوان هاي ما در مقابل خودشان مي ‍ايستند و براي آمريكا كار مي كنند. ما مي خواهيم دانشگاه هارا طوري كنيم كه جوان هاي ما براي خودشان و براي ملتشان كار كنند. اين آقاياني كه اشكال مي كنند در اين معاني و كنار نشسته و اشكال مي كنند، اينها گمان مي كنند كه اعضاي شورا ي انقلاب نمي فهمند به اين كه معني اسلامي كردن اين نيست كه - دو تا - در همه علوم دو قسم داريم، يك قسم هندسه اسلامي داريم، يك قسم هندسه غير اسلامي. اشكال مي كنند، نمي دانند كه اعضاي شوراي ما كه بعضي از آنها دكتر هستند و بعضي از آنها مجتهد هستند، نمي فهمند اينها كه علوم اسلامي جايي دارد در مدارس قديمه هست و اين جا جاي علوم ديگر است؟ لكن بايد دانشگاه اسلامي بشود تا علومي كه در دانشگاه تحصيل مي شود در راه ملت و در راه تقويت ملت و با احتياج ملت همراه باشد. ما مي گوييم كه برنامه هايي كه در دانشگاه هاهست، منتهي مي كند جوانان ما را به اين كه طرف كمونيسم كشيده بشوند يا طرف غرب و نبايد اين طور باشد، ما مي گوييم كه جوانان ما را اين معلميني كه يا اساتيدي كه در دانشگاه هابودند بعضي از آنها كه هستند نمي گذارند تحصيل حسابي بكنند، آنها را متوقف مي كنند، مانع از پيشرفت آنها هست، در خدمت غرب هستند و مي خواهند ما در همه چيز محتاج به غرب باشيم.
معني اسلامي شدن دانشگاه اين است كه استقلال پيدا كند و خودش را از غرب جدا كند و خودش را از وابستگي به شرق جدا كند و يك مملكت مستقل، يك دانشگاه مستقل، يك فرهنگ مستقل داشته باشيم . عزيزان من! ما از حصر اقتصادي نمي ترسيم، ما از دخالت نظامي نمي ترسيم، آن چيزي كه ما را مي ترساند وابستگي فرهنگي است ، ما از دانشگاه استعماري مي ترسيم كه جوان هاي ما را آن طور تربيت كنند كه خدمت غرب بكنند، ما از دانشگاهي مي ترسيم كه آن طور جوان هاي ما را تربيت كنند كه خدمت به كمونيسم كنند. ما مي خواهيم كه دانشگاه ما مثل اشخاصي كه (بعضي از اين اشخاصي كه) اشكال به اين مساله كردند، نباشند. اينها نمي فهمند معناي استقلال و معناي اسلاميت دانشگاه را.
من آن چيزي را كه شوراي انقلاب و رئيس جمهور گفته اند راجع به تصفيه دانشگاه و راجع به اين كه بايد دانشگاه از اين جهاتي كه در آن هست بيرون برود تا مستقل بشود تا بتوانيم ما استقلالش را حفظ كنيم، پشتيباني مي كنم . من از تمام جوان ها، از تمام جوان ها خواستارم كه كارشكني نكنند و مقاومت نكنند و نگذارند كه اگر مقاومت كردند، ما تكليف آخر را برا ي ملت معين مي كنيم . از خداوند تعالي سعادت ملت اسلام را و سعادت جوان ها را خواستارم و اميدوارم كه همان طوري كه پيشنهاد شده است، دانشگاه ها را از همه ي عناصر تخليه كنند و از همه ي وابستگي ها تخليه كنند تا اين كه انشاءالله يك دانشگاه صحيح با اخلاقي اسلامي وفرهنگ اسلامي تحقق پيدا بكند.

والسلام عيلكم و رحمه الله و بركاته
 
 منبع: دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 2166 -1 -1

مدیر کل
ریاست سازمان
حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)
حضرت امام خمینی (ره)
مصاحبه عمومي
سخنرانيها
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse