مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر -اِلخَميس ١٣ صفر ١٤٤٢ - Thursday October 2020
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  1370   بازدید    تاریخ درج مطلب  20/8/1393    
 
 
پيوريتانيزم
 

"هنری هشتم" پادشاه انگلستان از همسر اول خویش دارای فرزند پسر نشد و همین مسأله تشویش خاطر او را به دنبال داشت چرا که نداشتن فرزند پسر، به معنی انتقال قدرت از خاندان وی به دیگر اشراف انگلستان بود. به دنبال این مسأله، وی همسر نخست خویش را طلاق گفت و با زن دیگری ازدواج کرد. پاپ وقت، به این کار "هنری" عکس العمل شدیدی نشان داد و حتی او را تکفیر کرد. طرد هنری از کلیسای کاتولیک، او را به فکر جدا کردن کلیسای کشورش از کلیسای کاتولیک انداخت. بنابر این او در سال 1534 میلادی، اعلام داشت که در انگلستان، پادشاه، مقام عالی و رهبر کلیسای این کشور به شمار میآید و از این زمان به بعد[1] بود که دست پاپ از کلیسای این کشور کوتاه گردید.[2] این مسأله به مذاق مردم انگلستان که دل خوشی از کلیسای کاتولیک نداشتند بسیار خوش آمد. البته علیرغم آنکه کلیسای انگلستان از کلیسای کاتولیک جدا شده بود اما هنوز بسیاری از آداب و رسوم دینی و آموزههای اعتقادی این کلیسا در کلیسای انگلیکن وجود داشت و همین مسأله برای برخی از موافقان تندروی اصلاحات خوشایند نبود. آنان ادعا میکردند که هنوز تکه کهنههای پاپی فراوانی در کلیسای انگلستان وجود دارد. آنان به دنبال این بودند که کلیسا را بر اساس کتاب مقدس پاکسازی کنند چه اینکه آنان، کتاب مقدس را قانون خطاناپذیر ایمان و زندگی می دانستند. به زودی این اصلاحگران به همین دلیل (و هم چنین به خاطر عواملی دیگر که به آن خواهیم پرداخت)، راه خود را از کلیسای انگلیکن جدا کردند.[3]

 

 

 

 عنوان این نهضت:

بنیانگذاران نخستین این نهضت برای خویشتن عنوان "خداشناس"[4] را برگزیده بودند اما این نام هرگز شهرت نیافت. مخالفان آن ها برای آنان لقب پیرایشگر[5] را انتخاب کرده بودند و همین لقب در مورد آنان شایع و مرسوم گردید.[6]

 پیدایش نهضت پیوریتانیزم و عوامل آن:

پیوریتانیزم، نهضتی است که نمیتوان برای آن تاریخ تأسیس دقیقی را مشخص کرد. این عنوان به طور کلی در بر گیرندهی طیفهای مختلف فکریای بود که دارای وجوه اشتراکی مانند اعتراض در مورد اصول اعتقادی، الهیات سیاسی، اصلاحات اجتماعی و حتی آداب نماز بودند.[7] از مهمترین عوامل جدایی پیوریتن ها می توان در درجه نخست به نارضایتی آنان از کلیسای تازه تأسیس انگلیکن اشاره کرد چرا که از نگاه آنان، ریشه های کلیسای کاتولیک در این کلیسا نیز وجود داشت. علت مهم دیگر نارضایتی این گروه، ادعای تفوق پادشاه بر کلیسای این کشور بود. ماجرا از این قرار بود که ملکه الیزابت اول، در سال 1563 دستور تشکیل شورایی را داد که نهایتا سند اعترافیای به نام اصول 39 گانه را به وجود آورد. بر اساس این سند، شوراهای عمومی کلیسایی نمیتوانست بدون دستور و خواست حکومت تشکیل شود. هم چنین پادشاه انگلستان صاحب قدرت اصلی معرفی گردید به گونه های که همه قدرت های این کشور چه کلیسایی و چه مدنی، میبایست زیر نظر پادشاه باشند و فرمانروای انگلستان، بر همه سرزمین ها و مراتبی که خدا او را در مورد آن ها مسئول قرار داده است - چه کلیسایی و چه دنیوی - حکومت می کند.[8] ناراضیان به رهبری فردی به نام کارترایت[9] از اهالی کمبریج علم مخالفت را برداشتند. آن ها مخالف هر گونه کنترل مذهب توسط دولت بودند و به این هم قناعت نکرده بلکه به دنبال آن بودند که حکومت را زیر دست کلیسا قرار دهند.[10] این مسأله، برای حاکم وقت یعنی الیزابت خوشایند نبود چرا که جایگاه او را مورد مناقشه قرار میداد. همین دیدگاه خاص پیوریتن ها سبب مخالفت شدید حاکمان با آن ها گردید و از آن پس پیروان این فرقه، مورد آزار و اذیت حکومت ها قرار گرفتند.[11]

 موفقیت این نهضت و ظهور پیوریتنهای استقلال طلب:

علیرغم مخالفت حکومت با این نهضت، به زودی پیوریتنها توانستند از جایگاه محکمی در میان مردم برخوردار شوند و حتی موفق گردیدند در دانشگاه کمبریج نفوذ کرده، تفکرات خویش را در این دانشگاه حاکم گردانند.[12] این موفقیت ها ظهور فرقه دیگری را نیز به دنبال داشت؛ فرقهی که دیدگاه های تندتری داشت و به استقلال طلبان شناخته می شد. در حالی که اکثر پیرایشگران در مراسم کلیسایی شرکت می کردند، این گروه از شرکت در مراسم مربوط به کلیسای انگلستان خودداری میکردند و همین مسأله واکنش شدید الیزابت را به دنبال داشت.[13] رهبر این نهضت جدیدتر، فردی به نام جان رابینسون[14] بود. او معتقد بود که هر کلیسای محلی باید کاملا مستقل باشد و حق انتخاب معلمان و واعظان را به صورت کاملا مستقل داشته باشد. او بر آن بود که کلیسایی که تحت کنترل سیاسی باشد کلیسای حقیقی محسوب نمیشود.[15] الیزابت نیز در واکنش به فعالیت های آنان، در سال 1593 قانونی را علیه آنها به تصویب رساند. به موجب این قانون، پیوریتنها در صورت شرکت نکردن در مراسم کلیسای انگلستان محکوم به زندان میگردیدند.[16] آزار و شکنجه پیروان این نهضت، سبب گردید تا اعضای آن متواری گشته و به کشورهایی مانند هلند بگریزند. [17]

متفکران برجسته این نهضت:

گذشته از شخصیت هایی که بدان ها اشاره گردید، هم چنین می توان به دیگر متفکرانی از این نهضت اشاره کرد که سهمی مهم را در توسعه و گسترش آن ایفا کردند. ویلیام پرکینز (1558 - 1602)، ویلیام ایمز[18] (1576 - 1633)، جان اوون (1618 - 1683) و جاناتان ادواردز (1703 - 1758) از جمله این شخصیت های مشهور و تأثیر گذار شمرده می شوند.[19]

ویژگی های اعتقادی پیوریتن ها:

این مذهب، کتاب مقدس را بدون هر گونه سنت کلیسایی یا اصول ایمانی اخذ میکرد.[20] پیوریتن ها در این مسأله که کتاب مقدس، باید معیار عمل برای کلیساها باشد با لوتری ها و انگلیکن ها هم عقیده بودند اما تفاوت مهمی نیز با این دو مذهب داشتند. لوتری ها و انگلیکن ها، هر کاری که در کتاب مقدس منع نشده بود مجاز میشمردند؛ این در حالی بود که از نگاه پیرایشگران، مسیحیان تنها اجازه داشتند به اعمالی بپردازند که در کتاب مقدس به آن ها پرداخته شده و به آن امر شده است.[21] بر همین اساس، آنان بر آموزه هایی مانند گناه اصلی، تباهی مطلق، نجات و تبرئه از طریق ایمان و سرنوشت تأکید داشته اند. از نگاه آنان، انسان کاملا به فیض خدا تکیه دارد و از این رو شعار توبه از نگاه آن ها کاملا بیمعنی شمرده میشد.[22] این مذهب هم چنین به خاطر زندگی زاهدان هاش به طور ویژهای ممتاز است. اما زهد در این مکتب، تفاوت شایانی با مفهوم زهد در کلیسای کاتولیک دارد. این مکتب نه با دیر میان های دارد و نه پیمان تجرد را میپذیرد. راه حل انکار دنیا از طریق ترک آن با سرشت این مذهب کاملا ناسازگار است. تنها راهی که از نگاه پیوریتن ها قابل پذیرش است انکار لذات دنیوی است.[23] پیوریتن ها که در میان اصلاحگران بیش از همه با کلیسای کاتولیک به مخالفت برخاسته بودند با آداب و رسوم این کلیسا به شدت مبارزه می کردند. آنان به شدت خود را از مظاهر بیایمانی(البته به اعتقاد خویش) دور میکردند؛ مسائلی از قبیل ردای کشیشان، مجسمه سازی، کشیدن صلیب(منظور رسم صلیب فرضی بر بدن است که مسیحیان معمولا آن را در موارد مختلف انجام میدهند)، استفاده از آب تقدیس شده و سایر آیین های مذهبی و هم چنین قرار دادن محراب(یا میزی که بر آن نان و شراب قرار داده می شود) در کلیسا.[24] آن ها هم چنین با گرامیداشت برخی روزهای خاص برای مقدسان، بخشایش گناهان از سوی کشیش ها، رسم پدر خواندگی در مراسم تعمید(تعیین پدر و مادر تعمیدی که در برخی کلیساها از جمله کلیسای کاتولیک، مرسوم است) و زانو زدن هنگام مراسم عشای ربانی مخالفت می کردند. [25] برخی از آن ها بر احترام روز شنبه و لزوم اجتناب از کار و مسافرت و تفریح نیز تأکید میورزیدند و میگفتند در این روز تنها باید به عبادت پرداخته شود.[26]

 پیوریتن ها و جبرگرایی:

پیوریت ها از لحاظ الهیاتی، عموما جبرگرا شمرده شدهاند.[27] جاناتان ادواردز[28]، الهیدان بزرگ پیوریتن آمریکا در قرن هجدهم در این باره می نگارد: «پیوسته از کودکی ذهنم به این نظریه حاکمیت خدا اعتراض داشت که می گوید: خدا هر کس را بخواهد برای حیات ابدی بر میگزیند و هر که را بخواهد رد می کند و آنان را تا ابد در هلاکت رها می سازد و به طور دائم در جهنم عذاب میدهد. این عقیده نزد من نظریه ی وحشتناکی جلوه میکرد اما به خوبی زمانی را به یاد میآورم که دیدم درباره این حاکمیت خدا و عدالت او در رها کردن ابدی انسان ها به گونهای که مطابق حاکمیت دلخواه او باشد، متقاعد شدهام و از آن رضایت کامل دارم... از آن روز تا کنون در مورد نظریه حاکمیت خدا تغییر شگفت آوری در ذهنم پدید آمده است به گونهای که در کاملترین معنا، تقریبا هیچ وقت، اعتراضی را بر ضد این نظریه پیدا نکردهام که لطف خدا به کسی نشان داده خواهد شد که او بخواهد و از کسی منع خواهد شد که او بخواهد».[29]

پیوریتانیزم، زمینه به وجود آمدن کاپیتالیزم: تحقیقات اخیر دانشمندان، نشانگر آن است که پیوریتانیزم تا حد زیادی موجب به وجود آمدن نظام سرمایهداری بوده است. نگاه خاص آنان به عهد قدیم و این آموزه که ثروتمندان، نشانه ها و آیات برکت خداوند بر روی زمین هستند موجب توجه آنان به تلاش برای کسب ثروت گردید. از دیگر سو، قطع وابستگی آن ها به لذات دنیوی موجب تجمع و انباشت سرمایه گردید. آنان به تبعیت از کالونیسم، ربا را که کلیساهای کاتولیک و لوتری با آن به شدت مخالفت می کردند مجاز شمردند. ورود این ناراضیان، به مناصب دولتی انگلستان و هم چنین دانشگاه ها که تا سال 1828 هم چنان پا بر جا بود، زمینه ساز توجه آنان به مشاغل دیگر و ورود به عرصه صنعت و تجارت بود که موفقیت های مالی آنان را به دنبال داشت.[30]

پی نوشت ها:

[1]. البته در دوره کوتاهی پس از این واقعه یعنی در زمان "ماری خونآشام"، کلیسای کاتولیک به صحنه بازگشت اما پس از ماری، برای همیشه نام این کلیسا از صحنه دینی انگلستان حذف شد. ر.ک: کمبی، الأب جان؛ دلیل إلی قراءة تاریخ الکنیسة؛ دار المشرق، 1994م، چاپ اول، ص 240

[2]. Britannica Encyclopedia of World Religions, (Encyclopedia Britannica INC, 2006), p.891

[3]. کرنز، ارل ای؛ سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ؛ ترجمه آرمان رشدی، انتشارات ایلام، 2008م، ص 375

[4].Godly

[5]. Puritan

[6]. McGrath, Alister E. and Marks, Darren C., The Blackwell Companion to Protestantism, (Blackwell, 2004, 1st ed.), p.100

[7]. New Catholic Encyclopedia, (Gale, 2003, 2nd ed.), vol.11, p.836

[8]. دانستن، جی. لسلی؛ آیین پروتستان؛ ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1386 ش، چاپ دوم، ص 144 - 146. همچنین ر.ک: New Catholic Encyclopedia, ibid, p.839

[9]. Cartwright

[10]. فلاورز، سارا؛ اصلاحات؛ ترجمه رضا یاسائی، تهران، ققنوس، 1384ش، چاپ سوم، ص 135 - 136. همچنین ر.ک: الدر، جان؛ تاریخ اصلاحات كلیسا، 1947م. بی‎نا. ص 113

[11]. الدر، جان؛ پیشین

[12]. کرنز، ارل ای؛ پیشین

[13]. فلاورز، سارا؛ پیشین؛ ص 136

[14]. John Robinson

[15]. الدر، جان؛ پیشین

[16]. کرنز، ارل ای؛ پیشین

[17]. الدر، جان؛ پیشین

[18]. William Ames

[19]. مک گراث، الستر؛ در آمدی بر الهیات مسیحی؛ ترجمه عیسی دیباج، کتاب روشن، 1385 ه‏ش، چاپ اول، ص 85

[20]. مولند، اینار؛ جهان مسیحیت؛ ترجمه محمد باقر انصاری و مسیح مهاجری، انتشارات امیر کبیر، 1381ه‏ش، چاپ دوم، ص 362

[21]. فلاورز، سارا؛ پیشین؛ ص 135

[22]. مولند، اینار؛ پیشین

[23]. پیشین، ص 363

[24]. Cross, F. L. (ed.), The Oxford dictionary of the Christian Church, (Oxford, 1997, 3rd ed.), p.1351 and New Catholic Encyclopedia, ibid

[25]. کرنز، ارل ای؛ پیشین

[26]. New Catholic Encyclopedia, ibid

[27]. Cross, F. L. (ed.), ibid and New Catholic Encyclopedia, ibid

[28]. Jonathan Edwards

[29]. وان وورست، رابرت ای؛ مسیحیت از لابلای متون؛ ترجمه جواد باغبانی و عباس رسول‎زاده، انتشارات موسسه امام خمینی، 1384 ه ش، چاپ اول، ص 414

[30]. مولند، اینار؛ پیشین؛ ص 364

نویسنده:  محمد ضياء توحيدي

منبع: سایت پژوهشکده امام محمد باقر(ع)

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :5.0 از 5 امتياز است.


12345
1 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 70701 -1 -1

تاریخ سیاسی
ایران
جهان
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse