مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد -اِلأَربِعا ٤ شوال ١٤٤١ - Wednesday May 2020
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  3083   بازدید    تاریخ درج مطلب  26/2/1389    
 
 
گزيده سخنان حضرت فاطمه زهرا (س)

سيره وسخنان پيشوايان

1ـ موقعيت اهل بيت در نزد خدا

و احمدوا الذي لعظمته و نـوره يبتغي مـن فـي السمـوات و الارض اليه الـوسيله و نحـن وسيلته فـي خلقه، و نحـن خـاصته و محل قـدسـه، و نحـن حجته فـي غيبه، و نحن ورثه انبيائه.(1)
خـدايـي را حمـد و سپاس گـوييـد كه به خاطـر عظمت و نـورش هر كه در آسمانها و زميـن است به سوي او وسيله مي جـويد، و ما وسيله او در ميان مخلوقاتـش و خاصان درگـاه و جـايگـاه قـدس او و حجت غيبـي و وارث پيـامبـرانـش هستيمي

2ـ حرمت مست كننده ها

عن فاطمه الزهراء(س) قالت: قال لـي رسـول الله (ص) : يا حبيته ابيها كل مسكـر حرام، وكل مسكر خمر.(2) پيامبـر خـدا (ص) به مـن فـرمـود: اي دوست پـدر، هـر مست كننـده اي حـرام است، و هر مست كننده اي خمر است.

3ـ بهترين زنان كيستند؟

قالت فاطمه (س) فــي وصف ما هـو خيرللنساء: خير لهن ان لايـريـن الـرجال و لايـرونهن.(3) حضـرت در وصف اين كه بهترين چيز براي زنان چيست، فرمـوده انـد: ايــن كه زنـان، مـردان را نبيننـد، و مـردان هـم زنـان را نبينند.

4ـ نتيجه عبادت خالص

عن فاطمه الزهـراء (س) مـن اصعد الـي الله خـالص عبـادته اهبط الله اليه افضل مصلحته.(4) هر كه عبادت خالصـش را به سـوي خدا بالا فرستـد، خـداوند متعال برتريـن بهره و سودش رابه سوي او پايين فرستد.

5ـ فاطمه در مقام شكوه از دو خليفه

قـالت فـاطمه الزهراء(س) للاوليـن :ارايتكما ان حـدثتكما عن رسول الله (ص): تعرفـانه و تفعلان به؟ قالانعمي فقالت: نشـدتكما الله الـم تسمعا رسـول الله يقـول: «رضا فاطمه من رضاي، وسخط فاطمه من سخطـي، فمـن احب فاطمه ابنتـي فقد احبني، و من ارضي فاطمه فقد ارضاني، و مـن اسخط فاطمه فقد اسخطني»؟ قالا نعم، سمعناه مـن رسـول الله (ص)، فقالت: فاني اشهد الله و ملائكته انكما اسخطتماني و مـا ارضيتمـانـي و لئن لقيت النبـي لاشكـونكمـا اليهي(5)
حضـرت زهـرا(س) خطـاب به خليفه اول و دوم فـرمـود: آيا اگر حـديث را از پيامبر خـدا(ص) نقل كنـم به آن عمل خـواهيد كرد؟ گفتنـد: آري. فرمـودنـد: شما را به خـدا آيا نشنيده ايـد كه پيامبـر (ص) فـرمـوده انـد: «خشنودي فاطمه خشنـودي من، و خشم فاطمه خشـم مـن است، هر كه دختـرم فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هر كه فاطمه را خشنود سازد مرا خشنـود ساخته، و هـر كه فـاطمه را خشمگيـن نمـايـد مـرا خشمگيـن نمـوده است»؟ گفتند: آري، چنين حديثي را از پيامبر خدا(ص) شنيده ايمي فرمود: مـن هم خدا و فرشتگان را گـواه مي گيرم كه شما دو نفر مرا خشمگيـن نموديد و خشنودم نساختيد، و چـون پيامبـر (ص) را ملاقـات نمايـم حتما از شما به او شكايت خـواهـم نمـود.

6ـ بدترين امت

عن فاطمه الزهراقالت: قال رسول الله (ص)، شرار امتي الذيـن غذوا بالنعيـم، الذيـن ياكلون الوان الطعام، و يلبسـون الـوان الـثـياب ويـتشـدقـون فــي الكلامي(6)
بــدتريـن امت مــن كسـاني هستــند كــه : از انـواع نعمت ها تغذيه مي كنند و خوراكي هاي رنگارنگ مي خورند، و لباس هاي گوناگـون مـي پـوشند، و هـرچه بخـواهنـد مي گويند.

7ـ نزديكترين اوقات زن به خدا

عن فـاطمه الزهـراء(س) قـالت: سـال رسـول الله (ص) اصحابه عن المـراه ماهي؟ قالوا: عوره، قال : فمـتـي تـكـون ادنـي مـن ربهـا؟ فلـم يــدروا. فلما سمعت فاطمه (س) ذلك قالت : ادنـي ما تكـون مـن ربها ان تلزم قعر بيتهاي فقال رسول الله ان فاطمه بضعه مني.(7)
پيـامبـر اكـرم(ص) از اصحـابـش پـرسيـد: زن چيست؟ گفتنـد: زن نـامـوس است. فرمود: زن چه مـوقع به خـدايـش نزديكتر است؟ اصحاب نتـوانستند جـواب گـوينـد. چون اين سخـن به گوش فاطمه (س) رسيد. فرمود: نزديكتريـن اوقات زن به خداي خود هنگامي است كه در كنج خانه خودباشدي پس از ايـن جواب پيامبر اكرم (ص) فرمود: حقا كه فاطمه پاره تن من استي

8ـ نتيجه صلوات بر زهراء(س)

عن فاطمه الزهراء(س) قالت: قال لي رسول الله(ص) يا فاطمه من صلي عليك غفـر الله له و الحقه بـي حيث كنت مــن الجنه.(8) رسـول خدا(ص) به مـن گفت: اي فاطمه هر كه بر تـو صلـوات فرستـد، خداوند او را بيـامـرزد و به مـن، در هـر جـاي بهشت بـاشـم ملحق گـردانـد.

9ـ علي(ع) رهبر وپيشوا

عن فاطمه الزهراء(س) قالت: ان النبي (ص) قال: «من كنت وليه فعلي وليه، و من كنت امامه فعلي امامه».(9)
پيامبر اكرم (ص) فرمود: هركه من سرپرست اويم، پس علي سرپرست اوست و هركه را من رهبر اويم، پس علي رهبر اوست.

10ـ حجاب فاطمه

عن فاطمه الزهراء (س) قالت: يا رسـول الله ان لم يكـن يراني فانا اراه، و هـو يشـم الـريحي فقـال النبـي (ع) اشهد انك بضعه مني.(10)
پيامبـر اكـرم (ع) همـراه بـا مرد نابينايي به خانه فاطمه(س) آمد، بلافاصله فاطمه(س) خود را كاملا پوشاند. رسول خدا(ص) فرمود: چرا خود را پوشاندي با ايـن كه او تـو را نمي بيند؟ فاطمه (س) فرمـود: اي پيامبر خدا اگر او مرا نمـي بيند، مـن كه او را مي بينـم و او بوي مرا حس مي كند پيامبر اكرم فرمود: گواهي مي دهـم كه تو پاره دل منيي

11ـ دستور العملي جامع

عن فاطمه الزهرا(س)قالت: دخل علي رسول الله (ص) و قد افترشت فراشي للنوم، فقـال : يـا فـاطمه لاتنـامـي الا و قـد عملت اربعه: ختمت القـرآن، و جعلت الانبياء شفعائك، و ارضيت المـومنيـن عن نفسك، و حججت و اعتمـرت، قـال هذا و اخذ في الصلوه، فصبرت حتي اتـم صلاته، قلت: يا رسـول الله امرت باربعـه لا اقـدر عليها فـي هذا الحـال فتبسـم(ص) و قـال:

اذا قرات قل هـو الله احد ثلاث مرات فكانك ختمت القرآن، واذا صليت علي و علي الانبياء قبلي كنا شفعائك يوم القيمه، و اذا استغفرت للمومنيـن رضوا كلهم عنك و اذا قـلت : سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر، فقـد حججت و اعتمرتي(11)

در وقتي كه بستر خواب را گسترده بودم، رسول خدا(ص) بر من وارد شد، فرمـود: اي فـاطمه نخـواب مگـر آن كه چهار كار را انجـام دهـي: قـرآن را ختـم كنـي، و پيامبران را شفيعت گرداني، و مومنيـن را از خود راضي كني، و حج وعمره اي را به جا آوري. ايـن را فرمـود و شروع به خـواندن نماز كرد، صبر كردم تا نمازش تمام شد، گفتـم: يا رسول الله به چهار چيز مرا امر فرمودي در حالي كه بر آنها قادر نيستم آن حضرت تبسمي كرد و فرمود:

چون قل هو الله را سه بار بخواني مثل اين است كه قرآن را ختم كرده اي و چون بر من و پيامبران پيش از من صلوات فرستي، شفاعت كنندگان تو در روز قيامت خواهيـم بود، و چون براي مومنيـن استغفار كني، آنان همه از تو راضي خواهند شد، و چون بگـويـي: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر حج و عمره اي را انجام داده اي.

12ـ رضايت شوهر

عن فاطمه الزهراء (س) قالت: قال رسول الله(س): ويل لامراه اغضبت زوجها وطـوبي لامراه رضي عنها زوجها.(12)

پيامبر اكرم(ص) فرمـود: واي به حال زني كه شوهرش را خشمگين سازد و خـوشا به حال زني كه شوهرش از او خشنود باشد.

13ـ ثواب انگشتر عقيق

عن فـاطمه الزهـراء (س) قـالت: قـال رسـول الله (س) مـن تختـم بــالعقيق لم يزل يري خيرا.(13)

كسـي كه انگشتـر عقيق به دست كنـد هميشه خيـر مـي بينـد.

14ـ علي (ع) بهترين داور

قالت فاطمه الزهراء(س) عن ابيها(ص) قال: ان نفرا من الملائكه تشاجروا في شيء فسـالـوا حكمـا مـن الادمييـن، فـاوحــي الله تعالـي اليهم ان تخيـروا فاختاروا علي بن ابيطالب.(14)

گروهي از فرشتگان درباره چيزي با يكديگر مشاجره نمودند، حاكم وداوري را از بني آدم تقاضا كردند، خداوند متعال به آنها وحي فرمود كه خـودتان انتخاب كنيد و آنان علي ابن ابيطالب را برگزيدند.

15ـ زنان دوزخي

عن فاطمه الزهراء(س) قالت: قال رسول الله(ص)... يا بنتي اما المعلقه بشعرها فانها كانت لاتغطـي شعرها مـن الرجال، و اما المعلقه بلسانها فانها كانت تـوذي زوجها،... و اما التـي كــان راسها راس خيزير، و بدنها بدن الحمار فانها كانت نمـامه كذابه. و امـا التـي كـانت علـي صـوره الكلب فـانها كـانت قينه نـواحه حـاسـده.(15)

پيامبـر اكـرم(ص) (دربـاره مشاهـدات خـود از عذاب دوزخيان در شـب مـعراج) فرمود: دخترم اما زني كه به مويش آويخته شده بود كسي بـود كــه مويـش را از مردان نمـي پـوشانيد، و آن كه با زبانـش آويزان بود، زني بـود كه شـوهرش را آزار مي داد... و آن كه سرش سر خوك و بدنش بدن الاغ بود، زني بود كه سخـن چين و دروغگو بود، و آن كه صـورتـش به شكل سگ بود، زني بـود كه آواز مي خـواند ونوحه سرايي مي كرد و حسد مي ورزيد.

16ـ شرايط روزه دار

عنها (س) قـالت : مـا يصنع الصـائم بصيـام اذا لــم يصـن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.(16)

روزه دار چون زبانـش و گوشش و چشمش و اعضايش را (ازحرام) نگه ندارد روزه دار نيست.

17ـ داناترين و نخستين مسلمان

عنها (س) قالت: قـال رسـول الله (ص) : زوجك اعلم اناس علما، واولهم سلما، افضلهم حلما.(17)

رسول خدا (ص) به مـن فرمودند: شوهر تو در دانش داناترين مردم و نخستين مرد مسلمان و در بردباري برترين مردم است.

18ـ كمك به ذراري پيامبر

عنها(س) قالت: قال رسول الله (ص): ايما رجل صنع الي رجل من ولدي صنيعه فلم يكـافئه عليها، فـانـا المكـا فـي له عليها.(18)

پيامبر اكرم (ص) فرمود:هركسي براي فردي از فرزندان من كاري انجام دهد و بر آن كار پاداشي نگيرد. مـن پاداشـي نگيـرد، مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود.

19ـ علي و شيعيان

عنها (س) قالت:ان ابي(ص) نظر الي علي(ع) و قال: هذا و شيعته في الجنه.(19) پيامبر خدا (ص) به علي(ع) نگريست و فرمـود: اين شخص و پيروانش در بهشت اند.

20ـ شيعه علي در قيامت

عنها (س) قالت: ان رسول الله (ص) قال لعلي (ع) : ياابالحسن اما انك و شيعتك في الجنهي(20)

پيـامبـر خـدا به علـي(ع) فـرمـود: اي ابـاالحسـن، آگـاه بـاش كه تــو و پيروانت در بهشت هستيد

21ـ قرآن و عترت در آخرين سخن پيامبر

عنها (س) قـالت: سمعت ابـي رسـول الله (ص) فـي مـرضه التـي قبض فيه يقول ـ و قد امتلات الحجره مـن اصحابـه ـ ايها الناس يـوشك ان اقبض قبضا يسيرا، و قـد قدمت اليكم القـول معذره اليكم، الا اني مختلف فيكـم كتاب ربـي عزوجل و عترتـي اهل بيتـيي ثـم اخذ بيـد علي فقال: هذا علـي مع القـرآن و القـرآن مع علـي لا يفتـرقـان حتـي يـردا علـي الحـوض فـاسئلكـم مـا تخلفـونـي فيهما.(21)

از پـدرم رسول خدا(ص) در هنگام مرضي كه به سبب آن از دنيا رفت ـ و در حالي كه خـانه، مملـو از اصحـاب بـودـ شنيـدم كه فـرمـود:

اي مردم نزديك است كه به آساني از ميان شما رخت بربندم، وبه تحقيق سخني كه عذر را برشما تمام كند پيش فرستادم.

بـدانيـد كه من در ميان شما كتاب پـروردگارم و عترتم، اهل بيتم را بـر جاي مـي گذارم. آن گاه دست علي را گرفت و فرمـود: ايـن علـي با قرآن است و قرآن با علي است، از هـم جدا نمي شوند تا هر دو در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند، مـن در قيامت از شما از آنچه درباره ايـن دو پـس از مـن انجام دهيد خواهـم پرسيد.

22ـ شستن دستها

عنها (س) قالت: قال رسول الله (ص) لا يلومن الا نفسه من بات و في يره غمر.(22)

رسـول خدا(ص) فرمـود: سرزنـش نكند جز خـود را كسي كه شب كند، درحالي كه دستش چرب و بد بو باشد.

23ـ نتيجه گشاده رويي

عنها (س) قـالت: البشـر فـي وجه المـومـن يـوجب لصاحبه الجنه. (23) گشـاده رويـي در چهره مـومـن بـراي صـاحبـش بهشت را سبب مـي شـود.

24ـ رنج خانه داري

عنها (س) قالت: يا رسـول الله لقـد مجلت يـداي مـن الرحي، اطحن مره و اعجن مره،(24)

اي رسول خدا، دو دستـم از سنگ آسيا پينه بسته، يك بار آرد مي كنم و يكبـار خمير مي سازمي

25ـ زيان بخل

عنها (س) قـالت: قال لـي رسول الله (ص) : اياك و البخل، فانها عاهه لاتكون في كريـم. اياك و البخل فانه شجـره في النار و اغصانها فـي الـدنيا فمـن تعلق بغصن من اغصانها ادخله النار.(25)

پيامبر اكرم (ص) فرمـود:از بخل ورزيدن بپرهيز، زيرا كه بخل آفتي است كه در شخص بزرگـوار نيست. از بخل بپـرهيز، زيـرا كه آن درختـي است در آتـش دوزخ كه شاخه هايـش در دنياست و هـر كه به شاخه اي از شـاخه هـايـش درآويزد داخل جهنمـش گرداند.

26ـ نتيجه سخاوت

عنها (س) قالت: قال لي رسول الله(ص) و عليك بالسخاء فان السخاء شجره من شجر الجنه،اغصـانها متـدليه الـي الارض، فمن اخذ منها غصنـا قـاده ذلك الغصـن الـي الجنه.(26)

پيامبر اكـرم (ص) به مـن گفت: بـرتـو باد سخاوت ورزيــدن، زيــرا كـه سخاوت درختـي از درختـان بهشت است كه شاخه هايـش به زميـن آويخته است، هر كه شاخه اي از آن را بگيـرد او را به سـوي بهشت مـي كشـانـد.

27ـ نتيجه سلام و تحيت بـر رسـول خـدا و دختـرش زهـراء

عنها (س) قـالت: قـال لـي ابـي و هـو ذاحـي: مـن سلـم علــي و عليك ثلاثه ايام فله الجنه.(27)

پدرم در زمان حياتش به من فرمود: هـركه بـر مـن و تـو تا سه روز تحيت و سلام بفرستد، بهشت بر او واجب گـردد.

28ـ خنده اسرار آميز

لمـا مـرض رسـول الله (ص) دعا ابنته فاطمه فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فسئلتها عن ذلك فقالت: اما حيـن بكيت فانه اخبرني انه ميت، فبكيت،ثـم اخبرنـي اني اول اهله لحوقا به فضحكت.(28)

هنگامي كه رسول خدا(ص) مريض شد، دخترش فاطمه را نزد خود خواند و در گوش او سخنـي گeت. فاطمه (س) گريه كرد، مجـددا رسـول خـدا با او نجـوا كـرد فاطمه(س) خنـديـد، عايشه گـويـد: در ايـن بـاره از حضـرت زهـرا(س) پـرسيـدم، فـرمــود: چون پيامبر (ص) مرگش را به من خبر داد، گريستـم، پس از گريه ام به مـن خبر داد كه نخستيـن كسـي كه او را ملاقـات كنـد مـن هستـم در نتيجه خنـديدم.

29ـ پيامبر پدر فرزندان زهرا

عن فاطمه الزهراء (س) قالت: قال النبي(ص)ان الله عزوجل جعل ذريه كل بني ام عصبه ينتمـون اليها الا ولـد فـاطمه (س) فـانـا وليهم و انا عصبتهمي(29)

فـاطمه (س) از پيـامبـر اكـرم نقل كـرده كه فـرمـود: همانا خـداوند عزوجل ذريه هر يك از فرزندان مادري را سبب ارتباط و خـويشاوندي قرار داده كه به وسيله آن ذريه به او منسـوب مي شوند مگر فرزندان فاطمه كه مـن سـرپـرست و خـويشـاونـد آنها هستـم (و به مـن منسـوب مـي شـونـد).

30ـ خوشبخت واقعي

عنها (س) قالت: قـال رسـول الله (ص): هذا جبـرئيل (ع) يخبرني: ان السعيد، كل السعيد، حق السعيـد، مـن احب عليـا فـي حيـاتـي و بعد وفـاتي.(30) فاطمه(س) از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده كه فرمود: اين جبرئيل (ع) است كه مرا خبر مي دهد: همانا خوشبخت تمام خوشبخت و خـوشبخت واقعي كسـي است كه علي را، در زندگي ام و پس ازمرگم دوست داشته باشد.

31ـ پيامبر در جمع اهل بيت

عنها (س) قالت: دخلت علي رسـول الله (ص) فبسط ثوبا و قال لي: اجلسي عليه، ثـم دخل الحسن فقال له : اجلـس معها،ثـم دخل الحسيـن فقال له: اجلـس معهما، ثم دخل علـي (ع) فقال له : اجلـس معهم، ثم اخذ بمجامع الثـوب فضمه علينا ثـم قـال: اللهم هـم منـي و انـامنهم اللهم ارض عنهم كمـا اني عنهم راض.(31)

بر رسول خدا(ص)وارد شدم، جامه اي را گستراند و فرمود: بنشين. دراين وقت حسن(ع) آمد، فرمـود: نزد مادرت بنشيـن، بعدا حسيـن (ع) آمـد. فـرمود: با اينها بنشين. پـس علي (ع) آمدي فرمود: تـو نيز با اينان بنشيـن، آن گاه اطراف جامه را گرفت و روي ما انداختي فرمـود: خـدايا اينها از من اند و مـن از اينهايـم، خـدايـا از اينـان راضـي بـاش همـان طـور كه مـن از اينها راضـي امي

32ـ دعاي پيـامبـر در وقت ورود وخـروج از مسجـد

عنها(س) قالت:كان النبي اذا دخل المسجد يقول:«بسم الله اللهم صل علي محمد واغفـر ذنـوبـي و افتح لـي ابـواب رحمتك». و اذا خـرج يقول :

« بسـم الله، اللهم صل علي محمد واغفر ذنـوبـي وافتح لـي ابـواب فضلك.«(32) فاطمه (س) فرمـوده است: پيامبـر اكـرم (ص) چـون داخل مسجـد مي شـد مي فرمود: « به نام خدا، خـدايا بر محمد درود فرست و گناهانـم را بيامرز و درهاي رحمتت را برايـم باز كـن» و چـون خارج مي شد مي فرمود: «به نام خدا، خدايا بر محمد درود بفـرست و گنـاهـانـم را بيـامـرز و درهـاي بخششت را بـرايم بـاز كــن»

33ـ سحر خيزي

عنها (س) قالت:مر بي رسول الله(ص)وانامضطجعه متصبحه فحركني برجله و قال يا بنيه قـومـي فاشهدي رزق ربك و لا تكـوني مـن الغافليـن، فان الله يقسـم ارزاق النـاس مـا بيـن طلـوع الفجـر الـي طلـوع الشمـسي(33)
رسول خدا (ص) بر من گذشت، در حالي كه در خواب صبحگاهي بودم، مرا با پايـش تكان داد وفرمـود: دختـرم بـر خيز شاهـد رزق و روزي پـروردگارت باش واز غافلان مباشي زيرا كه خـداوند روزيهاي مردم را بيـن طلوع فجر تا طلـوع آفتاب تقسيـم مي كند.

34ـ مريض در پناه خدا

عنها (س) قالت: قال النبي(ص) اذا مرض العبد اوحي الله الي ملائكته ان ارفعوا عن عبدي القلم مادام في وثـاقـي، فاني انا حبسته حتـي اقبضه او اخلـي سبيلهي كان ابـي يقـول: اوحـي الله الـي ملائكته اكتبـوا لعبـدي اجـر ما كان يعمل فـي صحته.(34)
فــاطمه (س) فرموده است: پيامبر اكرم (ص) فرمود: چـون بنده خدا بيمار گردد، خداوند به فرشتگانش وحي مي كند: قلـم تكليف را از بنده ام ـ تاوقتي كه در عهد و پيمان مـن است ـ برداريد، زيرا خـودم او را بازداشت نمـوده تا جانـش را بگيرم يا آزادش گذارم. پـدرم مـي فرمود: خداوند به فرشتگانش وحي فرستاد كه براي بنده بيمارم پاداش كـارهـايـي را كه در وقت سلامتـش انجـام مـي داده بنـويسيـد.

35ـ نـرمخـويـي در مقـابل ديگـران واحتـرام به زنـان

عنها (س) قـالت: قـال رسـول الله (ص) خيـاركـم الينكم منـاكبه و اكــرمهم لنسائهم(35). پيامبـر اكـرم (ص) فـرمـوده است: بهترين شما نرمخـوترين شما به اطرافيان و بزرگوارترين شما به زنان است.

36ـ پاداش آزادي بردگان

عنها (س) قالت: قال رسول الله (ص) : من اعتق رقبه مومنه كان له بكل عضو منها فكاك عضو من النار.(36) پيامبر اكرم (ص) فرمود: هركه بنده مـومني را آزاد كنـد، به ازاي هر عضـوي از آن بنـده، عضـوي از او در آتـش جهنـم آزاد گردد.

37ـ زمان استحابت دعا

عن ابيها رسـول الله (ص) قالت: قال:ان في الجمعه لساعه لا يوافقها عبد مسلم يسئل الله تعالي فيها خيـرا الا اعطاه اياه اذا تـدلـي نصف الشمـس للغروب.(37)
رسول خدا(ص)فرمود:در روز جمعه ساعتي است كه بنده مسلمان در آن وقت چيزي از خدا نخواهد مگر آن كه خداوند به او عطا گرداند و آن وقتي است كه نيمه خـورشيد به سوي مغرب نزديك گردد.

38ـ سستي در نماز

عنها (س) قـالت: ســالت ابـي رسـول الله (ص) لمـن تهاون بصلاته من الرجال و النساء. قال (ص): من تهاون بصلاته مـن الرجال والنساء ابتلاه الله بخمـس عشـره خصله: يرفع الله البركه من عمره و يرفع الله البـركه مـن رزقه، و يمحـواالله عزوجل سيماء الصالحيـن مـن وجهه، وكل عمل يعمله لا يـوجر عليه، و لايرتفع دعاوه الي السماء، ليس له حظ في دعـا الصالحيـن، و انه يموت ذليلا، و يموت جائعا، و يموت عطشانا،فلو سقي مـن انهار الدنيا لم يرو عطشه و يوكل الله ملكا يزعجه في قبره، ويضيق عليه قبره و تكون الظلمه في قبره، و يوكل الله به ملكا يسحبه علي وجهه، والخلائق ينظرون اليه، و يحـاسب حسـابـا شـديـدا و لا ينظر الله اليه و لايزكيه و له عذاب اليمي(38)
از پـدرم رسـول خـدا (ص) دربـاره مـردان و زنـانـي كه در نمـازشان سستـي و سهل انگاري مكنند، پـرسيـدم. آن حضرت فرمـودنـد: هر زن و مردي كه در امر نماز سستـي و سهل انگاري داشته باشـد، خـداوند او را به پانزده بلا مبتلا مـي گرداند:
1ـ خداوند بركت را از عمرش مي گيرد.
2ـ خـداونـد، بـركت را از رزق و روزياش مـي گيـرد،
3ـ خـداونـد، سيمـاي صـالحيـن را از چهره اش محـو مـي كنـد،
4ـ هـر كـاري كه بكنـد بـدون پـاداش خـواهـد مـانـد،
5ـ دعايش مستجاب نخواهد شد،
6ـ بـرايـش بهره اي از دعاي صـالحيـن نخـواهـد بــود،
7ـ ذليل خواهد مرد،
8ـ گرسنه جان خواهد داد،
9ـ تشنه كام خـواهـد مرد، به طـوري كه اگـر با همه نهرهاي دنيا آبش دهنـد، تشنگي اش برطرف نخواهد شد،
10ـ خـداونـد، فـرشته اي را بـرمـي گزينـد تـا او را در قبـرش ناآرام سـازد،
11ـ قبرش را تنگ گرداند،
12ـ قبرش تاريك باشد،
13ـ خداوند فرشته اي رابر مي گزيند تا او را به صـورتش به زمين كشد، در حالي كه خلايق به او بنگرند،
14ـ به سختي مورد محاسبه قرار گيرد،
15ـ و خداوند به او ننگردواو راپاكيزه نگرداند و او را عذابي دردناك باشد.

39ـ شكست ظالم

عنها (س) قالت:قال رسول الله(ص) ما التقي جندان ظالمان الا تخلي الله منهما فلـم يبـال ايهمـا غلب، و مـا التقـي جنـدان ظالمـان الا كـانت الـدائره علــي اعتاهما.(39)
فاطمه (س) فرمود: پيامبـر اكرم (ص) فـرمـوده است: دو سپاه ستمگـر به هـم نرسند، مگر آن كه خداوند آن دو را به حال خـود واگذارد و باكـي نداشته باشــد كه كدام يك پيروز گردد. و دو سپاه ستمگر به هم نرسند، مگر آن كه هزيمت و شكست از آن سپاه ظالمتر باشد.

40ـ بخشي از خطبه زهرا (س)

قـالت فـاطمه الزهـراء (س) فـي خطبتها المعروفه :
ـ جعل الله ايمان تطهيرا لكم من الشرك
ـ والصلاه تنزيها لكم من الكبر
ـ والزكاه تزكيه للنفس و نماء في الرزق
ـ والصيام تثبيتا للاخلاص
ـ والحج تشييدا للدين
ـ والعدل تنسيفا للقلوب
ـ واطاعتنا نظاما للمله
ـ و امامتنا امانا للفرقه
ـ والجهاد عزا للاسلام
ـ والصبر معونه علي استيجاب الاجر
ـ والامر بالمعروف مصلحه للعامه
ـ و بر الوالدين وقايه من السخط
ـ وصله الارحام منهاه للعدد
ـ والقصاص حقنا للدماء
ـ و الوفاء بالنذر تعريضا للمغفره
ـ و تـوفيه المكـاييل و المـوازيـن تغييـرا للبخـس
ـ والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس
ـ واجتناب القذف حجابا عن اللعنه
ـ و حرم الشرك اخلاصا له بالربوبيه
ـ و ترك السرقه ايجابا للعفه
ـ فـاتقـوا الله حق تقـاته و لاتمـوتـن الا و انتـم مسلمــون
ـ واطيعوا الله فيمـا امـركـم به و نهاكـم عنه
ـ فـانه انمـا يخشـي الله مـن عبـاده العلمـاء(40)

حضـرت زهـرا(س) در آن سخنزانـي معروفـش در مسجـد فـرمـود:
خـداونـد ايمـان را بـراي تطهيـر شمـا از شـرك قـرار داد،
و نماز را براي پاك شدن شما از تكبر،
و زكـات را بـراي پـاك كـردن جـان و افزونـي رزقتان،
و روزه را براي تثبيت اخلاص،
و حج را براي قوت بخشيدن دين،
و عدل را براي پيراستن دلها،
و اطاعت ما را براي نظم يافتن ملت،
و امـامت مـا را بـراي در امـان مـانـدن از تفــرقه،
و جهاد را براي عزت اسلام،
و صبر را براي كمك در استحقاق مزد،
و امـر به معروف را بـراي مصلحت و منـافع همگـانـي،
و نيكـي كـردن به پـدر و مـادر را سپـر نگهداري از خشـم،
وصله ارحام را وسيله ازدياد نفرات،
و قصاص را وسيله حفظ خونها،
و وفـاي به نذر را بـراي در معرض مغفـرت قـرار گـرفتـن،
و به انـدازه دادن تـرازو و پيمـانه را بـراي تغييـر خـوي كـم فـروشـي،
و نهي از شـرابخـواري را بـراي پـاكيزگـي از پليـدي،
و دوري از تهمت را بـراي محفـوظ مـانــدن از لعنت،
و تـرك سـرقت را بـراي الزام به پـاكـدامنــي،
و شـرك را حـرام كـرد بـراي اخلاص به پـروردگـاري او،
بنابـرايـن، از خـدا آن گـونه كه شايسته است بتـرسيد و نميريد، مگر آن كه مسلمان باشيد، و خـدارا درآنچه به آن امر كرده و آنچه از آن بازتان داشته است اطاعت كنيد، زيرا كه «از بندگانـش، فقط آگاهان، از خـدا مـي ترسند.»( سـوره فاطر آيه28)

پي نوشت ها:

1ـ فـاطمه الزهـراء بهجه قلب المصطفـي، ج 1،ص 265.
2 ـ همان، ج 1،ص 266.
3 ـ پيشين، ج 1،ص 267.
4 ـ همان،ج1،ص 273.
5 ـ الامامه والسياسه،ج 1، ص 14.
6 ـ بهجه، ج 1،ص 266.
7 ـ بحـار الانـوار، ص 43، ص 92، چـاپ ايــران.
8 ـ بهجه، ج 1،ص 287.
9 ـ همان، ج 1،ص 285.
10 ـ همان، ج 1، ص 274.
11 ـ پيشين، ج 1،ص 304.
12 ـ بحارالانوار، ج 8،ص 310.
13 ـ بهجه، ج 1،ص 305.
14 ـ بهجه، ج 1، ص 306
15 ـ بحـارالانـوار، ج 8،ص 309.
16 ـ بهجه، ج 1،ص 305.
17 ـ همـان، ج 1،ص 302
18ـ  بحـار الانــوار، ج 96، ص 225.
19 ـ احقاق الحق، ج 7،ص 308.
20 ـ همان، ج 7،ص 307.
21 ـ ينـابيع المـوده، ص 44، چـاپ شـريف الـرضـي قـم.
22  بهجه ج 1،ص 302.
23 ـ بهجه، ج 1،ص 300.
24 ـ همان، ج 1،ص 274
25 ـ همان، ج 1،ص 266.
26 ـ بهجه، ج 1،ص 266.
27 ـ همان، ج 1،ص 267.
28 ـ بهجه، ج 1،ص 268
29 ـ فـرائد السمطيــن، ج 2،ص 77.
30 ـ بهجه، ج 1،ص 271.
31 ـ همان،ج 1،ص 277.
32 ـ مسنـد فـاطمه الزهـراء (س)، ص 215، چـاپ دارالقـرآن قــم.
33 ـ همان، ص 219.
34 ـ مسند فاطمه الزهراء، ص 220.
35 ـ مسند فاطمه الزهراء (س)، ص 221.
36 ـ همان، ص 221.
37 ـ همان،ص 227.
38 ـ مسند فاطمه الزهراء، ص 235.
39 ـ مسند فاطمه الزهراء، ص 223.
40 ـ احتجاج طبرسي، ص 99، چاپ سعيد.

به قلم: محمدعلي كوشا

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :4.6 از 5 امتياز است.


12345
5 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 8010 -1 -1

اخلاق
ادیان و مذاهب
مهدویت
اهل بیت (ع)
فلسفه و عرفان
احکام اسلامی
قرآنی
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse